Svježe vijesti:

Donešena presuda protiv O.Š Prokosovići za nezakoniti prijem radnika na mjesto domar-ložač


Presuda o nezakonitom prijemu na radno mjesto Domar-ložač u O.Š Prokosovići, donijeta je u korist tužitelja Adisa Memića, čime je poništena rang lista za prijem u radni odnos. 

O.Š Prokosovići prema presudi dužna je tužitelju platiti sudske troškove.