Svježe vijesti:

Zavod Pazarić nije ispunio suštinu prijedloga o zaštiti štićenika


Prema riječima Sabine Ćudić suština prijedloga o zaštiti štićenika Zavoda u Pazarićima nije ispunjena. Jošuvijek nisu upućeni dodatni njegovatelji, nije obezbijeđena dodatna oprema za rad sa štićenicima, niti su obavljeni dodatni pregledi.Sabina Ćudić (Naša stranka) navodi da je broj svjedoka zlostavljanja djece u pomenutom Zavodu u porastu, te da roditelji bilježe povrede djece. 

"Uposlenici kažu da ne znaju šta da rade sa štićenicima i da nemaju adekvatnu opremu za fiksaciju. To govori o ozbiljnosti stanja u ovoj ustanovi".

" Problem zloupotrebe i zlostavljanja štićenika u Pazariću nije počeo sa ovom upravom niti će završiti sa razrješenjem dužnosti Upravnog i Nadzornog odbora i direktora, što je jedini potez koji je povukla Vlada" zaključuje Ćudić.