Svježe vijesti:

Zašto SDA po svaku cijenu želi napraviti centar za migrante u Tuzli uprkos protivljenju građana i lokalne vlasti? Zvizdić (SDA), Novalić(SDA), Bukvarević(SDA) za Ljubače; Tulumović (SDA) veli nije znao, pa predloži Bukinje?! Gradonačelnik Imamović odlučan: ‘Nema šanse…’


U vezi sa odlukom Vlade Federacije BiH, da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara BiH za smještaj migranata, na prijedlog gradonačelnika Tuzle Jasmin Imamovića u ponedjeljak je održana  vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj je jednoglasno usvojen zaključak u vidu negativnog odgovora na Odluku Vlade Federacije BiH. No izgleda da kadrovi SDA ipak ne odustaju od toga da migrante ‘parkiraju’ u Tuzlu uprkos protivljenju građana i lokalne vlasti Nakon što je Gradso vijeće Tuzle jednoglasno reklo ‘NE’ da se centar za migrante gradi na području Tuzle,  premijer Tuzlanskog kantona dr Denijal Tulumović (SDA) izlazi u javnost sa prijedlogom da se centar gradi u tuzlanskom naselju Bukinje. Postavlja se pitanje da li i zašto kadrovi SDA po svaku cijenu želi napraviti centar za migrante u Tuzli uprkos protivljenje građana i lokalne vlasti?


Imamović(SDP): ‘Migrantima treba pomoći ali ne na štetu lokalnog stanovništva’

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra da bi formiranjem ovakvog centra u industrijskoj zoni i u blizini gusto naseljenih mjesta bila nanijeta nesaglediva šteta lokalnom stanovništvu. ˝Državni organi mogu lako otrkiti one koji se bave organiziranim kriminalom krijumčarenja ljudi preko granice. Ne vidimo nešto da su na tom planu puno uradili. Migrantske centre kao i svugdje u svijetu ne treba gradini u naseljenim naseljima, a pogotovo ne u velikim centrima. Migrantima treba pomoći  ali ne na štetu lokalnog stanovništva. Centre treba graditi tamo gdje nema lokalnog stanovništva. Takvih je prostora u BiH mnogo. Treba zatvoriti granice. Državna nesloga u državnom vrhu ne smije biti izgovor za sve. Tako je migranstku krizu prebrodila susjedna Srbija. Ovo sve govori o površnosti Vlade Federacije BiH i državne vlasti. Mi se bojimo da ovo nije politička odluka da se neće gurnuti enormno veliki broj migranata u gradove u kojima vlast obnašaju političke opcije koje su trenutno neposlušne državnoj i federalnoj vlasti (SDA). I u Sarajevu i u Tuzli˝, istakao je za TIP Imamović.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH, bila je dužna u skladu sa članom 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, da prije donošenja odluka, koje se direktno tiču građana u obje lokalne zajednice (Gradu Tuzli i Gradu Živinice) konsultovati lokalne vlasti, a Vlada Federacije BiH je takvu obavezu svjesno izbjegla.

Tupajić (SDA): ‘Građani su zabrinuti’

˝Nadam se da ćemo se uspjeti ishrvati sa ovim problemom. Građani su jako zabrinuti. Migranti se trebaju negdje smjestiti, ali mi  smatramo da ovo nije pogodna lokacija.  Treba tražiti neku lokaciju gdje nema lokalnog stanovništva˝, rekao je za TIP predsjednik Kluba vijećnika SDA u GV Tuzla Mirza Tupajić.

Imamović (Nezavisni vijećnik): ‘Mislim da ove ulizice gore nemaju hrabrosti niti znanja da brane interese Tuzle’

˝Moj stav je da migrantima treba obezbijediti adekvatan prostor za boravak i zaštitu. Međutim, taj prostor, lokacija ne smije izazvati uznemirenost lokalnog stanovništva. Vlada FBiH prije donošenja ovako važne odluke trebala je da se konsultuje sa organima vlasti u Tuzli. Ja smatram da treba pozvati sve kadrove iz Tuzle koji obnašaju funkcije u Sarajevu i pitati ih da li su u stanju da zaštite interese Grada Tuzla.  Ja se pitam da li iko u Sarajevu brani interese Tuzle? Mislim da ove ulizice gore nemaju hrabrosti niti znanja da brane interese Tuzle˝, izjavio je za TIP bivši predsjednik Gradske organizacije SDA Tuzla, a danas nezavisni vijećnik u GV Tuzla Sabahudin Imamović.

Zanimljivo je da je predsjednik Gradske organizacije SDA Tuzla i ministar za boračka pitanja FBiH Salko Bukvarević na sjednici Vlade FBiH dao podršku da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara BiH za smještaj migranata, a da su  vijećnici iz SDA u Gradskom vijeću Tuzle glasali protiv ove odluke.

Bukvarević: Nije to moja zona odgovornosti, osim što smo podržali kao članovi Vlade tu odluku. Premijer FBiH je razgovarao sa predstavnicima Vijeća ministara BiH koji su zatražili pomoć od nas.  S naše strane je bio pokušaj da pomognemo rješavanju migrantske krize. Nije bilo nikakvih drugih razloga. Nama na Vladi je prezentirano da je to zahtjev Vijeća ministara BiH. Ja ne mogu detalje komentarisati, osim da je bilo opredjeljenje da se samo pomogne.

TIP: Zašto preko leđa građana Tuzle?

Bukvarević: Svako drugo rješenje je bolje od onoga koje imamo sada u Tuzli.

TIP: Vijećnici SDA u GV Tuzla su glasali ‘protiv’, a vi kao predsjednik GO SDA Tuzla i ministar u Vladi FBiH ste glasali ‘za’. Interesuje me koji je sada zvaničan stav SDA u Tuzli po ovom pitanju?

Bukvarević: Ja još nisam dobio zaključke Gradskog vijeća Tuzla. Vjerovatno su gradski vijećnici koji predstavljaju građane donijeli određene zaključke shodno svojim razmišljanjima. S naše strane je bio pokušaj da samo pomognemo. Nama na Vladi je tako prezentirano i mi smo to podržali. Ja ne znam pojedinosti to nije moj resor. Vi ste nazvali nekoga ko nije učestvovao u tim pregovorima, to nije moj resor.

TIP: Zašto ste onda podržali odluku koja ide na štetu  građana Tuzle, ako niste dovoljno informisani?

Bukvarević: Službe Vlade FBiH upravljaju nad tim objektima. Ja zaista te detalje ne mogu komentarisati. Mogu samo kazati da je bilo opredjeljenje da se pomogne. To je jedina stvar…

Građani Tuzle su protiv

I stanovnici nekoliko mjesnih zajednica koje se nalaze u blizini kasarne u Ljubačama smatraju da je ideja o smještaju migranata neprihvatljiva. Tim više što je više od polovine zemljišta na kojem se nalazi kasarna u Ljubačama minirano.

˝S obzirom na iskustva koja pratimo u medijima, kako se ponašaju ti migranti, zabrinuti smo za bezbjednost˝, izjavio je Senaid Avdić, predsjednik Savjeta MZ Pasci Gornji Tuzla.

˝To je teritorija koja je minirana. Znamo koliko je sklonjeno, znamo i šta nije sklonjeno˝, kazao je Lutka Grgić, stanovnica naselja Ljubače.

Tulumović (SDA): ‘Jedna od tih lokacija su objekti zatvorenog rudnika u Bukinju’

Zbog pritiska medija o ovoj temi se napokon progovorio i premijer Tuzlanskog kantona dr Denijal Tulumović (SDA). On je istakao da je protiv da se u krugu bivše kasarne na Ljubačama uspostavi centar za migrante, ali je i ponudio još gore rješenje da se centar za migrante napravi u Bukinju. Očigledno da premijer Tulumović, kao ni njegove stranačke kolege iz SDA Zvizdić, Novalić i Bukvarević ne mare za mišljenje i želje građana Tuzle i lokalne vlasti u ovom gradu.

„Više je razloga zašto sam protiv da se u krugu bivše kasarne na Ljubačama uspostavi centar za migrante. Kasarna nije sigurna jer dijelovi tog područja još uvijek nisu deminirani. Drugo, nalazi se u centru poslovne zone, hotelskih kapaciteta, ali i u neposrednoj blizini naselja. I na kraju radi se o prostoru čiji je dio već iznajmljen i koji služi za određene poslovne aktivnosti,  i od kojeg se već ubiru određeni prihodi. Migrantima bezrezervno treba pomoći, ali centre treba graditi tamo gdje njihova uspostava neće, ili će minimalno utjecati na život ljudi koji tu već žive. U Tuzlanskom kantonu postoje druge lokacije gdje bi se mogao uspostaviti takav centar, a koji bi uz određena ulaganja u obnovu pružili sasvim adekvatne uslove za dvodnevni smještaj oko 150 migranata. Jedna od tih lokacija su objekti zatvorenog rudnika u Bukinju. Ovaj prostor je u blizini, ali ne i neposredno uz putnu komunikaciju, blizu je i željeznička komunikacija, a objekat raspolaže i potrebnom infrastrukturom, koja uz određena  ulaganja može biti dovoljna da odgovori ovim potrebama. Naravno i za ovu lokaciju potrebna je saglasnost lokalne zajednice, pa bi federalne vlasti i u tom smjeru trebale da povedu udređene aktivnosti“, istakao je premijer Tulumović i pozvao Vladu Federacije BiH da još jednom razmotri svoju odluku, te da lokaciju za smještaj migranata odredi uz konsultacije sa kantonalnim vlastima i saglasnostima lokalnih zajednica.

Gradonačelnik Tuzle Imamović poručio je SDA-ovcima da u Tuzli neće praviti migracioni centar. ˝Migrantima treba pomoći, ali ne na štetu lokalnog stanovništva. Nećemo dopustiti da Tuzla doživi sudbinu Bihaća ili Cazina. Nema šanse…˝, istakao je Imamović.

Usvojeni zaključci u GV Tuzla:

– Vlada Federacije BiH, bila je dužna u skladu sa članom 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, da prije donošenja odluka, koje se direktno tiču građana u obje lokalne zajednice (Gradu Tuzli i Gradu Živinice) konsultovati lokalne vlasti, a Vlada Federacije BiH je takvu obavezu svjesno izbjegla.

– Smatramo da je donošenjem odluke Vlade BiH došlo do uznemiravanja lokalnog stanovništva, kako u Tuzli, tako i u Živinicima i tražimo do Vlade FBiH, da navedenu odluku stavi van snage, a od Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti BiH da se poduzmu adekvatne mjere u hitno obezbjedi lokacija, koja je pogodna da se migrantima obezbijedi adekvatan boravak i zaštita shodno odredbama Međunarodnog pakta o ekonomskom, socijalnim i kulturnim pravima iz 1976. godne, da se pri tome ne izaziva uznemirenost lokalnog stanovništva.

– Migrantima treba pomoći ali ne na štetu lokalnog stanovništva. Zato tražimo da se lokacije za smještaj migranata obezbijede na prostoru koji nije uopšte ili nije gusto naseljen, odnosno da se ne nalazi u blizini velikih centara. To je praksa u susjednoj Srbiji i danas je takva praksa svugdje u Evropi i svijetu.

– Ponovo tražimo da nadležni organi učine sve da se prekine lanac krijumčarenja ljudima, migrantima, i u tom smislu zatraži pomoć EU.

– Zahtjevamo zatvaranje granica BiH na način na koji su članice EU, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska i Slovenija, zatvorile svoje granice, pod uslovom da državna policija izbjegne ugrožavanje migranata.

– Apelujemo na međunardonu zajednicu da problem migrantske krize rješava na mjestu nastanka, odnosno da radi na rješavanju krize i poboljšavanju standarda i osnovnih uslova za život ljudi u zemljama iz kojih dolaze migranti.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od Skupštine TK da zakaže vanrednu sjednicu Skupštine TK.

– Gradsko vijeće Tuzla podržava zaključke sa sastanka savjeta mjesnih zajednica Ljubače, Pasci, Kiseljak, Par Selo, Husino, kao i Gradskog vijeća Živinice.

– Traži se od Vlade FBiH da do naredne redovne sednice Gradskog vijeća Tuzla stavi van snage Odluku da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara – Ministarstvu sigurnosti BiH za smještaj migranata te da o tome odmah obavijeste GVT. U suprotovom će Gradsko vijeće Tuzle podnijeti zahtjeve nadležnim organima za procesuiranje odgovornih zbog pokušaja izazivanja opšte opasnosti, te podržati proteste na kojima će se predstavnicima mjesnih zajednica i drugim građanima Tuzle pridružiti i vijećnici Gradskog vijeća Tuzla.

(TIP/Autor: Adis Jašarević)