Svježe vijesti:

Velikan bh. glumišta Emir Hadžihafizbegović predstavlja svoju monodramu „Sve je do nas“


Velikan bh. glumišta Emir Hadžihafizbegović

predstavlja svoju monodramu „Sve je do nas“. 
Hadžihafizbegović želi da se progovori o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. 
U predstavi igra profesorma matematike
 koji je dobio otkaz jer je saopštavao surovu istinu i matematički dokazivao istine. 
Autor kaže da ga frustrira činjenica kada 
u društvu argument više ne znači ništa. 
Ovo je upozoravajuća priča.
 Priča koja nas tjera da se dublje zamislimo.


30.11.2019.godine
Ju Centar za kulturu Lukavac
Velika sala u 20:00h