Svježe vijesti:

Saopštenje za javnost Ljekarske komore Tuzlanskog kantona


Doktori medicine i stomatologije TK sa velikom pažnjom prate aktivnosti doktora uposlenih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. 

Ljekarska komora TK daje punu podršku doktorima iz Sarajeva i podržava zahjev upućen Vladi Federacije BiH za odblokadu prijedloga u Paralemantu Federacije BiH, da se napad na zdravstvenog radnika za vrijeme rada prizna kao napad na državnog službenika. 

Napad i prijetnju ubistvom, koji je doživio kolega u Sarajevu, nije nas izenadio, jer su se slični napadi dešavali i u Tuzli. 

Ljekari u Tuzli su do sada svoja prva ostvarivali putem privatnih tužbi na sudu, i to do nekoliko godina po podnošenju tužbe.

 Ljekarska komora TK smatra da je ovaj napad u Sarajevu posljednja opomena vlastima Federacije BiH da konačno usvoje ovaj Zakon kojim će sigurno rad zdravstvenog osoblja biti sigurniji. 
Spoštovanjem, 

Predsjednik Ljekarske komore TK 
Prof. dr. sc. Harun Brkić, dr. med.