Svježe vijesti:

Saopštenje MO PDA Turija

Dostavljeno putem maila dana 18 11. 2018 8. u PDA BH 
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
OPĆINSKI ODBOR LUKAVA
MJESNI OGRANAK TURIJA 

Na našu e-mail adresu stiglo je saopćenje za javnost MO PDA Turija koje prenosimo u cijelosti bez izmjena:
PREDMET: Saopštenje, dostavljamo
Vezano za poslednje saopštenje Vijeća MZ Turija od 26.09.2019.godine, objavljenog na stranici Lukavačkog portala SodaLIVE, vezano za problematiku vodosnabdijevanja MZ Turija, sve mještane naše mjesne zajednice ali i ostalu javnost, dužni smo upoznati o sledećem
Ponajviše zahvaljujući Vijeću MZ Turija na čelu sa predsjednicom Vijeća, naša MZ polahko ali sigurno umire! Evo zašto
U Vijeću MZ Turija, već nekoliko godina, sjede i donose odluke ljudi koji nisu uopšte stanovnici ove MZ, a neki čak ni opštine Lukavac nego žive u Tuzli i komšije su našeg opštinskog načelnika. Predsjednica Vijeća MZ Turija, takođe ne živi u Turiji, nego u MZ Lukavac Grad, gdje ima stan i gdje živi sa svojom porodicom. Zamislite da ti ljudi vode politiku MZ Turija i odlučuju o budućnosti našeg mjesta! Oni pišu saopštenje načelniku a nemaju pojma ni šta se dešava na području naše mjesne zajednice, oni pišu saopštenje o problematici vodosnabdijevanja a neznaju ni gdje se nalaze bazeni i potisni vod, niti znaju šta se uopšte dešava sa projektom, da nije žalosno bilo bi smiješno. Istina je da je prošle godine MO PDA Turija, inicirao realizaciju projekta tzv"potisnog voda", koji je bio blokiran zbog nedostataka u tehničkoj dokumentaciji, koju je Vijeće MZ Turija dostavilo opštini Lukavac a opština Lukavac, bez ikakve kontrole primljené dokumentacije sa svim tim manjkavostima istu dostavila u ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK-a. Zbog uočenih propusta u izradi pomenute dokumentacije, projekat vrijedan 120.000 KM, završio je u ladici nadležne službe u ministarstvu a niko nije ni pokušao da otkloni uočene nedostatke na projektu, iako su ih iz ministarstva upozoravali i obavještavali o tome, nekoliko puta. U maju mjesecu 2018.godine, MO PDA Turija, pokreće inicijativu za realizaciju toga projekta, uključuje se aktivno u otklanjanje problema koji su prethodno zakočili realizaciju projekta i uz pomoć tadašnje vlade i premijera Jakuba Suljkanovića, pristupa se početku konačne realizacije istog u Julu mjesecu 2018. godine. Početku realizacije radova, prisustvuje tadašnji sekretar ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi TK, opštinske zvanice i članovi vijeća MZ Turija, koji su taj dan doputovali iz svojih mjesta gdje žive, kako bi se mogli slikati. Predsjednica i Vijeće MZ Turija, preuzimaju brigu o vođenju projekta i odmah upadaju u problem jer nisu znali kuda ide trasa potisnog voda. Tada se uključuje Zahid Iljazagić i uvodi radnike na teren i pojašnjava im pomenutu trasu, nakon čega se predsjednica vijeća MZ, vrlo bro rješava" Zahida kao nepotrebnog u tom poslu. Dalja dešavanja svi u Turiji znaju, realizacija projekta je potpuno stala, projekat stoji nezavršen, Turijani iako ih je, na žalost sve manje, imaju najmanje vode ikada i sada smo došli do međusobnog optuživanja između, s jedne strane Vijeća MZ Turija i s druge strane općinskog načelnika. Ni jedni ni drugi ne traže rješenje a započete objekte niko i ne obilazi ili bolje rečeno obilazi ali u ,,širokom luku"
Napominjemo da je naplata potrošnje vode u Turiji, na godišnjem nivou bila i do 55.000 KM, što zaista nisu male pare za jednu mjesnu zajednicu kao što je Turija, a došli su do toga da zadnji mjesec nisu mogli platiti ni račun za potrošenu električnu energiju. S druge strane vodovod održava čovjek koji je čitav rat bio u Njemačkoj i za to ga predsjednica Vijeća MZ Turija, svaki dan nagradi dnevnicom koja iznosi 30 KM. Pored tolikih boraca i ratnih vojnih invalida u Turiji, SRAMOTA!!
Još jedan pozitivan projekat u prošloj 2018. godini, realizovan je na inicijativu MO PDA Turija, to je cjelokupno utopljavanje osnovne škole u Turiji pri čemu je kompletan projekat finansirala vlada TK-a, sa premijerom Jakubom Suljkanovićem na čelu. To su jedine pozitivne stvari koje su se desile u, na žalost umirućoj, MZ Turija u poslednje 3 godine. Za to vrijeme Predsjednica MZ zajedno sa Vijećem uspjela je ugasiti mjesni nogometni klub, koji ima dugu i svijetlu tradiciju po kojem je Turija, uz istoimenu rijeku i bila najpoznatija na širem prostoru naše države. Nije im bilo dovoljno da ga ugase nego su ga i zadužili hiljadama maraka, neplaćenih obaveza po raznim osnovama. Klub koji je egzistirao i takmičio se u ratu, oni ga ugase i igralište zaključaju u 21. vijeku, SRAMOTA!!
Sve ovo nije ni čudo, njih ne interesuje, ni voda uТuriji, ni ostala infrastruktura a najmanje fudbalski klub, bitno je da predsjednica i Vijeće MZ o trošku mjesne zajednice proslave novu godinu. Vijeće MZ Turija na godišnjem nivou troše oko 70,000 KM, gdje, kako i kome, vrijeme je da se pozabave nadležne službe ove države
Turija: 12.11.2109.godine 
MO PDA Turija