Adem M

Adem-Mahovki

Svježe vijesti:

U toku su radovi na uređenju vatrogasnog doma u Lukavcu


Služba civilne zaštite Općine Lukavac, pored redovnih aktivnosti, svakodnevno radi i na osavremenjavanju i jačanju kapaciteta.Pored formiranja određenih jedinica, a u cilju bolje pripremljenosti za eventualne intervencije i pomoći građanima, u toku su radovi na uređenju vatrogasnog doma u kome rade i borave pripadnici TVJ Lukavac.

Za poboljšanje rada profesionalne vatrogasne jedinice obezbjeđena je i neophodna oprema, a u kontinuitetu se provode edukacija i obuka vatrogasaca. Izuzetno je važan i njihov funkcionalan i uredan prostor u kome borave.

Materijal za uređenje i adaptaciju vatrogasnog doma je nabavljen, a radove u fazama izvode sami uposlenici.

Vatrogasna jedinica raspolaže sa četiri održavana vatrogasna vozila i dva vozila za tzv. tehničke intervencije. Vode se i pregovori oko nabavke teretnog vozila za gašenje šumskih požara.

Bez obzira na sve poteškoće u radu i gašenju požara, lukavacki vatrogasci su uvijek spremni da intervenišu i za sada odgovaraju svim postavljenim zadacima. U zavisnosti od godišnjeg doba ovisi i njihov rad koji je intenzivniji u proljeće i ljeto, a sa dolaskom jeseni i zime pojavljuje se druga vrsta požara.

Ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali planirane aktivnosti na uređenju vatrogasnog doma bit će okončani do kraja godine. Iz resorne službe ističu i da će započete aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu, ali i obaveze pružanja zaštite i pomoći građanima ove općine.

Više informacija o ovoj temi doznajte u video prilogu Midhata Sarajlića.(RTV Lukavac)