Adem M

Adem-Mahovki

Svježe vijesti:

Projekat postavljanja ulične rasvjete na općini Lukavac u završnoj fazi


U devet mjesnih zajednica u toku su infrastrukturni radovi na postavljanju ulične rasvjete.


Ukupno su postavljena 74 rasvjetna tijela u dužini od preko tri kilometra, a ukupna vrijednost ovih radova iznosi oko 40.000 KM.

Dio je ovo velike kampanje u kojoj će na području općine Lukavac na 18 lokacija biti instalirana ul. rasvjeta. Postavljanje ul.rasvjete najviše je obradovala mještane kako one nešto starije tako i djecu. Sretni su što će im kažu sada biti osvjetljena ulica  ne samo kada idu u školu nego i za igru i vozanje.


Naredne godine mogu se očekivati obimniji infrastrukturni radovi u mjesnim zajednicama općine Lukavac, kojih je ove godine bilo manje zbog realizacije genaricijskih projekata kao što su WATSAN i uređenje korita rijeka Jale i Turije, ističe načelnik Delić.

Velike su potrebe za infrastrukturnim radovima u svim mjesnim zajednicama, ne samo rasvjete nego i putne, vodovodne i kanalizacione infratrukture, ograničavajući faktor je Budžet općine koji i diktira dinamiku radova.

Na većini lokacija izvršena je instalacija novih stubova i rasvjetnih tijela.Izvor/foto/video: RTV Lukavac