Svježe vijesti:

"Potreban je cijeli svijet da zaustavimo nasilje nad djecom"


U kampanji "Potreban je cijeli svijet da zaustavimo nasilje nad djecom" u saradnji sa animatorima iz omladinskih udruženja " Vrijedni pažnje " u partnerstvu sa World Vision BiH u centralnom parku u Tuzli održano je druženje sa oko 500 učesnika među kojima i Crveni križ/krst iz Lukavca.Mladi koji su uzeli učešće u ovom druženju dolaze iz Banovića , Doboja , Doboj Istoka , Lukavca , Petrovo Sela , Zvornika , Kalesije , Sapne i Tuzle.