Svježe vijesti:

Evropski sud odlučio da se u roku od tri mjeseca crkva mora ukloniti sa zemlje Fate Orlović


Evropski sud za ljudska prava (ECHR), u slučaju Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine, jednoglasno je presudio da je došlo do kršenje člana 1. Protokola br. 1 (zaštita imovine) iz Evropske konvencije o ljudskima pravim, te naložilo uklanjanje crkve u roku od tri mjeseca sa zemlje Fate Orlović.Slučaj se odnosio na crkvu koju je podigla Srpska pravoslavna parohija na zemlji podnositelja zahtjeva nakon što su morali napustiti svoje imanje tokom rata 1992.-95. Sud je posebno utvrdio da vlasti ne poštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kada je naloženo potpuno vraćanje zemlje, a navode da vlada nema nikakvo opravdanje zbog neaktivnosti, koje je ozbiljno narušilo imovinska prava podnositelja zahtjeva.

Također je presudio, sa šest glasova za, prema članu 46 (obvezujuća sila i primjena), da je tužena država morala osigurati provedbu dviju odluka u korist podnositelja zahtjeva, uključujući posebno uklanjanje crkve sa zemlje podnositelja najkasnije u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude.

"Osjećam se dobro, kako se ne bi osjećala. Ja nisam protiv crkve, neka je nosi u svoju avliju kome je potrebna, meni nije potrebna. Ja se osjećam dobro i zahvaljaujem se dobrim ljudima koji su ovu presudu dali. Ko je ovo napravio, na sramotu mu bilo. Ovo nije svako kriv. Ima pojedinica koji su krivi", kazala je Orlović za N1.