Svježe vijesti:

U jezeru Modrac i rijeci Spreči pronađeno prisustvo teških metala


Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Centrom za životnu sredinu i Arhus centrom Sarajevo, upriličio je u Tuzli okrugli sto na kojem je prezentovan projekt pod nazivom “Analiza postojeće legislative u oblasti zaštite vodnih resursa u Federaciji BiH“.Dokument je izrađen u okviru kampanje “Voda za sve!“ koja se odnosi na industrijsko zagađenje voda, a u fokusu ima rijeku Spreču i jezero Modrac.

Cilj okruglog stola bio je da inicira diskusiju te da se iznađu adekvatna rješenja za pomenuti problem. Obzirom da je Nacrt Zakona o vodama FBiH u proceduri već duže vrijeme, očekuje se da će se iznaći rješenje koje će se možda moći uvrstiti u pomenuti Zakon, rečeno je ovom prilikom.

Istaknuto je da je zagađenje rijeke Spreče je veoma ozbiljan i alarmantan problem. A nedavne analize vode jezera Modrac i rjeke Spreče pokazale su prisustvo teških metala.

sodalive.ba