Svježe vijesti:

TK: Najavljene radarske kontrole za 19. 09.2019.


Stacionarni radari
M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzioneraNestacionarni radari
PS ZAPAD
Najavljene radarske kontrole za 19. 09.2019. -
PU TUZLA - PS ZAPAD

08:30 do 10:30 sati M-18 Ljubače
14:00 do 16:00 sati ulica M.T.Uče
17:30 do 19:30 sati R-470 Par Selo
19:30 do 21:30 sati ulica Husinskih rudara

PS DOBOJ ISTOK
Najavljene radarske kontrole za 19. 09. 2019. -
PS DOBOJ ISTOK

14:30 do 16:00 sati M-4 Brijesnica Mala

PS GRADAČAC
Najavljene radarske kontrole za 19. 09. 2019. -
PS GRADAČAC

06:30 do 08:00 sati M-1.9 Vučkovci
11:30 do 13:30 sati M-1.14.1 Mionica I-II
14:30 do 16:30 sati M-1.9 Lukavac Donji

PS ČELIĆ
Najavljene radarske kontrole za 19. 09. 2019. -
PS ČELIĆ

08:00 do 09:00 sati Miladići-Šibošnica, kod Mjesnog doma u Nahviocima
17:00 do 18:00 sati Brnjik, na lokaciji „Dom“

PS LUKAVAC
Najavljene radarske kontrole za 19. 09. 2019. -
PS LUKAVAC

02:00 do 03:00 sati M-4 Puračić BP Nasko
03:15 do 05:00 sati M-4 Sižje
10:40 do 12:00 sati M-4 Gnojnica
12:15 do 13:30 sati M-4 raskrsnica Puračić
16:10 do 17:00 sati M-4 Devetak
17:40 do 18:30 sati M-4 Bistarac
20:00 do 21:00 sati M-4 Gnojnica Zasjeke

PS ŽIVINICE
Najavljene radarske kontrole za 19. 09. 2019 -
PS ŽIVINICE 

10:30 do 12:30 sati ulica Toplička
15:00 do 17:00 sati ulica Prva
17:00 do 19:00 sati M-18 Bare
23:00 do 01:00 sati M-18 Strašanj