Svježe vijesti:

MUP TK: Održan radno-konsultivni sastanak


Danas (13.09.2019. godine) je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona načelnik Sektora uniformisane policije Nevres Šiljegović sa saradnicima, održao je radno-konsultativni sastanak sa komandirima policijskih stanica Uprave policije MUP-a TK, kojom prilikom je prisustvovao i ministar Sulejman Brkić.Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period jan-juni 2019.godine, te aktuelna bezbjednosna situacija i problematika migranata.

Takođe je dogovorena realizacija programskih ciljeva iz domena rada Uprave policije MUP TK-a do kraja 2019.godine. Saopšteno je iz MUP-a TK.