Svježe vijesti:

Strah i nezadovoljstvo stanovnika zdravstvenim sistemom Općine Lukavac


Htio bih da podijelim svoju priču i svoje nezadovoljstvo sa Vama u nadi da ćete je objaviti,jer bi značila drugim ljudima. 

https://www.facebook.com/alena.mujcic.5/posts/2479390955612996

Nakon svega ovoga, pitam se, da li je ovaj grad (nazovimo ga gradom) i svi njegovi stanovnici, zaslužili da u službi hitne medicinske pomoći radi samo jedan tim (kojeg čine ljekar, medicinar i vozač )?

Zar smo zaslužili da strahujemo za svoje živote i pored stručnosti ljekara i medicinara?

Zar smo zaslužili da ovoliki broj stanovnika Općine Lukavac (56.000) opslužuje jedan ljekar?

Zar ne postoji ni najmanja mogućnost uključivanja još jednog tima (kao sekundarnog, u hitnm slučajevima koji zahtijevaju transport na UKC kao i terenski rad)?

Prema podacima sa lokalnih portala, tog dana (28.7.2019.godine) u službi hitne medicinske pomoći u Lukavcu je pruženo 240 intervencija, od kojih je 18 hitnih slučajeva (uključujući i slučaj mog tate) bilo hitno transportovano na UKC Tuzla, najvjerovatnije bez prisustva ljekara u vozilu.

Sva ova pitanja postavljam načelniku Općine Lukavac, rukovodstvu Doma zdravlja Lukavac, uvaženoj ministrici zdravstva Tuzlanskog kantona i svima vama koji čitate. Jer danas je to bio moj tata, a sutra će (ne daj Bože) biti neko vaš.

Molim vas, opravdajte sve ono što ste nam obećali, opravdajte svoju stručnost u koju nikada nismo sumnjali, vašu (i moju) Hipokratovu zakletvu i ne dozvolite da bilo ko strahuje za svoj život koji je jedan i vrijedan življenja.

S' poštovanjem

Porodica Mujčić