Svježe vijesti:

Poznata tuzlanska novinarka Zlata Seka Žunić preminula je u srijedu


Našu medijsku scenu zadesila je velika žalost. U srijedu 28.avgusta u sedamdesetoj godini života preminula je novinarka Zlata Seka Žunić.Rođena je 1949. godine. U Tuzli je završila osnovnu školu i gimnaziju, a na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je diplomirala orijentalistiku. Nakon završtka studija, krajem 1973. godine, zaposlila se na Radio Tuzli, gdje je prošla sve faze novinarskog rada u sredstvima javnog informisanja sa dnevnim predznakom. Sredinom 1982. godine prelazi u Privrednu komoru sjeveroistočne Bosne, kao viši stručni saradnik za informisanje, te glavni i odgovorni urednik komorskog glasila. Piše tuzlanski.ba.