Svježe vijesti:

NAD EVROPOM SE NADVIO RADIOAKTIVNI OBLAK 2017. A DO DANAS JE TO BILA TAJNA


Spektrometri širom Evrope u jesen 2017. godine zaobilježili su prisustvo rutenija-106, radioaktivne tvari koja se zadnji put pojavila u aprilu 1986. godine prilikom černobilske katastrofe. To što su naučnici 2017. godine otkrili do danas je bila tajna iako je radioaktivni oblak bio širom Evrope, pa i u Bosni i Hercegovini.


U Hrvatskoj je mjerenja odradio Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, koji svakih nekoliko dana analizira filtere iz mjernih stanica i tako prati količinu potencijalno štetnih radionuklida i drugih elemenata prisutnih u zraku. Kada su vidjeli prisustvo rutenija-106, elementa koji nastaje fisijom urana, znali su da se negdje nešto ozbiljno dogodilo, ali ne šta i gdje, piše Oslobođenje.

U timu koji je otkrio prisustvo rutenija-106 nalazili su se dr.sc. Dinko Babić, prof.dr.sc. Branko Petrinec i dr.sc. Marko Šoštarić, koji su zajedno sa oko 70 naučnika iz 22 evropske zemlje pokušali da otkriju izvorište radionuklida. O ovoj katastrofi dr.sc. Dinko Babič je pisao u naučnom časopisu PNAS ove sedmice.

Nakon provedenih istraživanja sa naučnicima koje je okupio francuski stručnjak dr.sc. Oliver Masson došlo se do potencijalnog izvorišta, a to je prema Babićevim riječima na području južnog Urala.

Sumnja se da je riječ o postrojenju Majak koje je već imalo katastrofu prije 60 godina i danas se smatra za treću najveću nuklearnu havariju. U vrijeme hladnog rata u deset reaktora ovog postrojenja obogaćivao se plutonij za proizvodnju nuklearnog oružja, ali su reaktori danas ugašeni.Postrojenje se koristi za procesiranje nuklearnog otpada.

Nuklearni oblak koji je otkriven jeseni 2017. godine je vjerovatno posljedica proizvodnje cerija-144 u labaratoriju Gran Sasso pored L.Aquile.

Dr.sc. Babić kaže da se idalje može samo spekulirati o razlozima nastanka ove tajne katastrofe.

Amar Memić