Svježe vijesti:

Lukavački inovator Enver Hodžić predstavio studentima teme "kvaliteta zraka u unutrašnjem prostoru" i "sistem rekuperacije"


Lukavački inovator Enver Hodžić sa BSmart timom održao je radionicu za studente u koj je predstavio teme "kvaliteta zraka u unutrašnjem prostoru" i "sistem rekuperacije".


Sistem rekuperacije podrazumijeva smanjenje troškova grijanja i hlađenja prostorije, te ono najvažnije povećanje kvaliteta vazduha u prostoriji, odnosno smanjenje štetnosti istog. 

Rekuperacija je proces povrata topline u zgradu. Ona se događa u rekuperatoru klimatizacijskog uređaja. U njemu se energija zagušljivog zraka u prostoru prenosi na svježi vanjski zrak, a da se pritom zrak ne pomiješa! U prostor tako ulazi svjež zrak na koji se prenijela energija otpadnog zraka. Iz zgrade se uklanja zagušljiv zrak kojem je oduzeta toplinska energija. Rekuperacija smanjuje potrebu za dogrijavanjem/hlađenjem te time znatno smanjuje troškove rada.Amar Memić