Svježe vijesti:

Prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - VIDEO


Zavod zdravstvenog osiguranja TK svake godine na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva priprema planske dokumente za izradu finansijskog plana za narednu godinu. 

U skladu sa tim i na osnovu usvojenog plana Zavod priprema ugovaranje zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama na području TK. 

Ugovori su već potpisani za 2019. godinu sa zdravstveni ustanovama koje pružaju primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdrasvtvene zaštite. 

Pored toga, zavod zdravstvenog osiguranja svojim osiguranicima pruža splet prava koja oni imaju u sklopu obaveznog zdravstvenog osiguranja, među kojima se posebno izdvaja pravo na lijekove.Video izvor: RTV Slon