Svježe vijesti:

Najava događaja – izložba radova nastalih na likovnoj koloniji „Govorimo o sposobnostima!“ i održavanje grupe podrške žrtava mina u općini Lukavac

Izložba radova nastalih na likovnoj koloniji „Govorimo 
o sposobnostima!“ i održavanje grupe podrške žrtava mina u općini Lukavac 


Poštovani, 

Obraćam Vam se u ime nevladine organizacije World Vision, koja u partnerstvu s Organizacijom amputiraca „UDAS“ provodi projekat "Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” sa ciljem socio-ekonomskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih općina u BiH. Projekat je finansiran od Evropske unije i sufinansiran od World Vision Austrija i partnerskih opština, uključujući i općinu Lukavac. 
U okviru projekta organizujemo dva događaja u partnerstvu sa općinom Lukavac. Prvi događaj se odnosi na izložbu radova umjetnika sa i bez invaliditeta nastalih na likovnoj koloniji “Govorimo o sposobnostima!”, koja je avgustu 2018. godine organizovana u Banja Luci. Likovna kolonija i izložbe umjetničkih radova nastalih na likovnoj koloniji u partnerskim opštinama, imaju za cilj da promovišu prava, kapacitete i kreativne potencijale preživjelih od mina i osoba sa invaliditetom i da podignu svijest javnosti o specifičnim pitanjima o uticaju mina i invalidnosti. Otvaranje izložbe je planirano u utorak, 25. juna 2019. godine u 12:00, u JU Javna biblioteka Lukavac. 
Pored ovoga, organizujemo i inicijalni sastanak grupe podrške žrtvama mina u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje, koji će se također održati u utorak, 25. juna 2019. g. u Domu zdravlja Lukavac, u periodu od 10:00 do 14:00. 
Pozivao vas da izvjestite o najavljenim događajima i da nas kontaktirate ukoliko imate dodatnih pitanja. 
Zahvaljujemo Vam se na saradnji i razumjevanju. 
Srdačan pozdrav u ime World Vision-a i Organizacije amputiraca UDAS, 

Amir Mujanović, projekt menadžer World Vision