Svježe vijesti:

Lović & Co Lukavac, raspisuje konkurs: Potrebni radnici za popunu ovih radnih mjesta


D.O.O Lović & Co Lukavac, raspisuje konkurs za popunu sljedećih radnih mjesta: 
1. Administrativni radnik (žensko) – 1 izvršioc 
2. Limar – operater na mašini – 2 izvršioca 
3. Zavarivač – bravar – 2 izvršioca

1. Administrativni radnik (žensko) – 1 izvršioc 
Uslovi: 
– Potvrda o završenoj srednjoj školi ili fakultetu 
– Minimalna stručna sprema (SSS. VSŠ VSS) 
– Komunikativnost i ljubaznost 
– Poznavanje rada na računaru 
– Sistematičnost i dobra organizovanost u radu 
– Spremnost na timski rad 
– Poželjno (ne i obavezno) radno iskustvo na sličnim administrativnim poslovima 

Opis poslova: 

– Naplata računa u maloprodaji (na kasi), direktan odnos sa kupcima 
– Izdavanje profaktura i računa 
– Poslovna komunikacija i korespodencija 
– Nabavka kancelarijskog materijala i sredstava za rad 
– Odgovaranje na elektronske ili telefonske upite 

Status radnog mjesta: 

Prijem na određeno radno vrijeme, uz obavezan probni rad! Kao prijavu za konkurs, kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: 
1. CV 
2. Kopiju diplome 
3. Po mogućnosti pismene preporuke predhodnih poslodavaca 
4. Kraću biografiju 

2. Limar – operater na mašini – 2 izvršioca 

Uslovi: 

– Potvrda o završenoj srednjoj školi 
– Sistematičnost i dobra organizovanost u radu 
– Spremnost na timski rad 
– Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim limarskim poslovima. 

Opis poslova:

 – Limarski rad u radionici 
– Priprema materijala za limarske montaže 
– Odgovornost za izvođenje radova i poštivanje rokova 
– Kvalitetan i precizan rad 

Status radnog mjesta: Prijem na određeno radno vrijeme, uz obavezan probni rad! 

Kao prijavu za konkurs, kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: 
1. CV 
2. Kopiju diplome 
3. Po mogućnosti pismene preporuke predhodnih poslodavaca 
4. Kraću biografiju 

3. Zavarivač – bravar – 2 izvršioca 

Uslovi: 

Potvrda o završenoj srednjoj školi 
Osposobljenost za zavarivanje sa CO2  i za rad sa brusilicom Spremnost na timski rad 
Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. 

Opis poslova: 

– Zavarivanje elemenata metalni ormara i konstrukcija u skladu sa tehničkom dokumentacijom 

– Sklapanje podsklopova i sklopova 

– Bušenje otvora i postavljanje vezanih elemenata na mjesta propisana dokumentacijom 

– Brušenje zavarenih elemenata 

Status radnog mjesta: 

Prijem na određeno ili neodređeno vrijeme! 

Kao prijavu za konkurs, kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1. CV 
2. Kopiju diplome 
3. Po mogućnosti pismene preporuke predhodnih poslodavaca 
4. Kraću biografiju 

Nakon provjere formalne ispravnosti prijava, kandidati koji budu ispunjavali sve uslove konkursa, bit će pozvani na intervju. 

Prijave slati na mail adresu: lovic.edis@gmail.com

Za ostale informacije: 061 515 160. 

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta