Svježe vijesti:

VELIKI DIO OPĆINE LUKAVAC I TK BEZ STRUJE U ČETVRTAK I PETAK


Planski radovi na unapređenju elektro mreže za četvrtak i petak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 23.05.2019. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla:
– u naselju Mihatovići od broja 1 do broja 53 i od broja 159 do broja 179 u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,

– u naselju Crno Blato u vremenu od 08:00 do 15:15 sati,

– u naseljima: Karagići, Matići, Srednja Lipnica, Gornja Lipnica, Hasanovac, Dorić Mahala i Tisovac u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Mihatovići od broja 63 do broja 124 u vrmenu od 10:00 do 16:00 sati.

Općine Lukavac:
 u naseljima: Gornje Poljice, Donje Poljice, Vijenac, Babice, Orahovica, Jaruške, Turija, Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići, Milino Selo, Komari, Stupari, Devetak do Hodžića i dijelovi naselja Puračić (Caparde, Prosine i Devetačka) u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

Općine Banovići u naseljima: Banovići Selo Centar, Brezje i Nurkovići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.
Općine Kladanj u naseljima: Hotani, Brateljevići i Drinjače u vremenu od 09:30 do 15:30 sati.
Općine Srebrenik:
– u naselju Tinja u vremenu od 08:00 do 15:30 sati,

– u naselju Duboki Potok prema Brenti u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.Dana 24.05.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:
– u naselju Marina Glava od broja 28 do broja 110 u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulici Husinskih Rudara od broja 4 do broja 76 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Marina Glava od broja 110 do broja 153 i od broja 1 do broja 28 i Rudarska u vremenu od 10:00 do 14:00 sati,

– u naselju Stari Mramor u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Općine Srebrenik:
– u naselju Gulami u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Brnčani u vremenu od 15:00 do 15:00 sati.

Izvor/foto: RTV Slon