Svježe vijesti:

ŠTA SU STVARNI RAZLOZI? - Zlatko Lagumdžija, Ivo Komšić, Miro Lazović, Emir Zlatar, Hakija Meholjić, Meliha Lekić, Zoran Mikulić i Rusmir Mesihović više nisu članovi SDP BiH


Zlatko Lagumdžija, Ivo Komšić, Miro Lazović, Emir Zlatar, Hakija Meholjić, Meliha Lekić, Zoran Mikulić i Rusmir Mesihović danas su odlukom Glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine isključeni iz partije.
Za ovu odluku glasalo je 67 članova GO, 10 ih je bilo protiv, a dva su bila suzdržana. To znači da je 85 posto prisutnih članova Glavnog odbora glasalo za njihovo isključenje.
Zlatko Lagumdžija, Ivo Komšić, Miro Lazović, Emir Zlatar, Hakija Meholjić, Meliha Lekić su iz partije isključeni zbog povezanosti sa novim politčkim subjektom – PSD – Pokretu Socijalne pravde i demokratije.
Rusmir Mesihović i Zoran Mikulić su isključeni zbog toga što su savjetnici člana Predsjedništva BiH, koji dolazi iz druge političke stranke.(tekst preuzet sa facebook stranice SDP BiH)

Zanimljivo je da su po svemu sudeći pojedini članovi "pošteđeni" poput Prof. Zgodića, što otvara pitanje šta su stvarni razlozi isključenja iz partije 8 dana prije unutarstranačkih izbora. 

Obzirom da je većina isključenih iz partije dala otvorenu podršku Prof.dr. Edinu Deliću kao kandidatu za predsjednika SDP BiH, javlja se sumnja, da li je posrijedi zastrašivanje članstva, privatizacija partije (po sistemu ili si uz mene ili "letiš") ili nešto treće, pogotovu ako je jasno da je ova odlika "Nikšićevog" Glavnog odbora u suprotnosti sa statutom PARTIJE.

Prenosimo vam isječak iz komentara gospodina Mladena Ćavara iz Statuta i njegov komentar na zvaničnoj stranici SDP BiH:


Mladen Ćavar: prilog statut:Član SDP BiH briše se iz evidencije članova SDP BiH u slučaju:učlanjenja u drugu političku stranku/partiju;kandidovanja na listi druge političke stranke/partije, nezavisnoj listi ili kaonezavisni kandidat bez saglasnosti organa SDP BiH;prelaska u samostalne poslanike odnosno vijećnike/odbornike;ukoliko u procesu reevidencije članstva koji organizuje Glavni odbor ili Općinski/Gradski odbor SDP BiH, ne potvrdi svoje članstvo u SDP BiH;ako godinu dana ne plaća članarinu i ako svoju obavezu ne izvrši u roku od 30dana od dana dostavljanja pisanog upozorenja.Odluku o brisanju iz evidencije donosi Općinski /Gradski odbor SDP BiH.Član SDP BiH može u roku od 8 dana, od dana dostavljanja odluke iz prethodnog14stava, uložiti žalbu Statutarnom odboru SDP BiH .Odluku po žalbi Statutarni odbor SDP BiH dužan je donijeti u roku od 30 dana.Do donošenja odluke iz prethodnog stava, prava i obveze člana SDP BiH miruju.Odluka Statutarnog odbora SDP BiH je konačna.Član 27.Protiv člana čije je ponašanje i djelovanje usmjereno protiv odluka bilo kojeg organau SDP BiH, ili nečasnim djelima ili svojim postupcima krši Statut SDP BiH, programskanačela i ciljeve, ne ispunjava prava i obaveze i kojima šteti ugledu SDP BiH, provodise partijski postupak.Partijski postupak provodi Općinski/Gradski odbor na vlastitu inicijativu, od

Mladen Ćavar nisam bio na sjednici a ne slažem se sa ovom odlukom. Smatram da je odluka u suprotnosti sa Statutom SDP BiH