Svježe vijesti:

Održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac


Juče je u sali Policijske uprave sa početkom u 10:00h održana 29. sjednica Općinskog vijeća Lukavac.

Usvojen je predloženi Dnevni red:

Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 29.04.2019. godine

Razmatranje problematike zaštite okoliša na području općine Lukavac

Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta općine Lukavac za 2019. godinu

Razmatranje i usvajanje Periodičnog Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Lukavac za period 01.01. – 31.03.2019. godine

Razmatranje i usvajanje:

Izvještaja o radu JP „RAD“ Lukavac za 2018. godinu

Izvještaja o poslovanju JP „RAD“ Lukavac za 2018. godinu

Plana rada JP „RAD“ Lukavac za 2019. godinu

Plana poslovanja JP „RAD“ Lukavac za 2019. godinu
Trogodišnjeg Plana poslovanja JP „RAD“ Lukavac za period od 2019. – 2021. godine

Razmatranje Informacije o higijenskoj ispravnosti vode za piće i njihova zaštita na području općine Lukavac za 2018. godinu

Zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku o prijedlogu cijene priključka na vodovodnu mrežu na teritoriji MZ Puračić i Odluku o prijedlogu cijene naknade za utrošak vode iz vodovodne mreže u MZ Puračić

Prijedlog Rješenja broj 02-31-1-2163-2/18 od 27.05.2019. godine kojim se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja kolektora za dovodnju oborinskih i otpadnih voda u Lukavcu
Vijećnička pitanja i inicijative.