Svježe vijesti:

Održan sastanak predstavnika sindikata i općinske administracije vezan za problematiku PK "Šikulje"


U svrhu rješavanja problematike vezane za izmještanje porodica sa I faze I etaže PK Šikulje danas je u općini Lukavac upriličen još jedan sastanak sa predstavnicima sindikata i općinske administracije na čelu sa načelnikm Edinom Delićem.

Nenapredovanje na etaži 1 dovodi u pitanje poslovanje i proizvodnju na rudniku Šikulje, što utiče između ostalog i na elektroenergetski sektor. Već duže vrijeme vode se razgovori na temu eksproprijacije  ovog dijela, a da bi se došlo do dogovora i  rješenja u općini Lukavac  održan je još jedan u nizu  sastanaka.

Sporni objekti nalaze se na kritičnom području, a općinska administracija nema ovlaštenja da izvodi bilo kakve postupke na rudarskim objektima. Rudnik Kreka je morao naći rješenje, a ne adresirati ga na Općinu Lukavac.

Sindikad radnika rudnika FBiH podržava kolege sa PK Šikulja i već određeni period upozoravaju na određene probleme među kojima je i eksproprijacija u granicama rudnog polja koja je bila neselektivna.

Nepostojanje vladavine zakona je omogućilo nelegalnu gradnju stambenih objekata u granicama ranije utvrđenog rudnog polja.