Svježe vijesti:

STRUKTURA NOSIOCA NAJVIŠIH POLITIČKIH FUNKCIJA I SASTAVA ORGANA U SDP-U MORAJU U ŠTO VEĆOJ MJERI ODGOVARATI ZASTUPLJENOSTI I INTERESIMA SVIH NACIONALNIH I DRUGIH DRUŠTVENIH SKUPINA


Hoćemo li se udaljavati od cilja da budemo "Partija svih građana" i hoće li lični interesi pojedinaca biti iznad ideologije? - Siguran sam da će odgovor biti veliko NE!

STRUKTURA NOSIOCA NAJVIŠIH POLITIČKIH FUNKCIJA I SASTAVA ORGANA U SDP-U MORAJU U ŠTO VEĆOJ MJERI ODGOVARATI ZASTUPLJENOSTI I INTERESIMA SVIH NACIONALNIH I DRUGIH DRUŠTVENIH SKUPINA

Već više sedmica SDP-om "odzvanja" namjera nekoliko naših visokih funkcionera da predlože zanimljivu izmjenu u Statutu i praksi: da se uvede funkcija zamjenika predsjednika SDP-a BiH. Čak se odlično zna ko treba da zasjedne na to atraktivno mjesto gdje će biti mnogo moći, a nimalo odgovornosti. Sreća je da se sve manje-više zna i da članovi SDP-a nisu nimalo ravnodušni na ovu temu.
Prvo što pada u oči, te izaziva čuđenje i negiranje, je činjenica da bi se ovako došlo do opasne disproporcije u nacionalnom diverzitetu ključnih funkcija. Ako se potvrdi pretpostavka da se ovo mjesto "namjerilo" Bošnjaku, u slučaju pobjede onoga sa kim je sve dogovorio to bi bila dva Bošnjaka neposredna rukovodioca Partije. Čak i ako se izaberu predsjednik i zamjenik različitih nacija, opet će ostati opasan debalans koji dodatno udaljava SDP od važnog cilja: biti istinska partija svih građana na cijeloj teritoriji BiH.
Moguće je govoriti o "zamjeniku predsjednika" ili drugim načinima disperzije političke moći u SDP-u, ali je danas iznimno važno da ključne funkcije obnašaju ljudi različitih nacionalnosti na način da se osigura što je moguće ravnomjernija zastupljenost - ne samo nacija, već i drugih društvenih skupina (spolne, starosne, obrazovne, profesionalne, teritorijalne...). 
Kombinacija koja je u pripremi nema elemente niti jednog od željenih diverziteta. Znam ja da većini istinskih SDP-ovaca mnogo više znači kakvi smo ljudi, nego koje smo nacije, ali danas je važno i kakva će biti percepcija građana naše domovine.

Autor: Prof.dr.Edin Delić