Svježe vijesti:

Saopštenje za javnost - Naša stranka Lukavac


Naša stranka Lukavac


Poštovani,

U nastavku se nalazi naše reagovanje na neviđeni urbicid u Lukavcu i slučaj bespravne gradnje u Milerovoj ulici. 

Nadamo se da ćete pokazati hrabrost i profesionalizam koji dolikuje novinarima i zajedno sa nama stati u odbranu grada Lukavca od bahatih investitora i izvođača koji godinama uništavaju ovaj prelijepi gradić.

Zbog toga vjerujemo i nadamo se da ćete objaviti naše saopštenje. Fotografije se nalaze u prilogu i slobodno ih možete iskoristiti. 

Unaprijed hvala,

Sa poštovanjem

-------------

Nakon nekoliko telefonskih poziva i e-mailova upućenih na adresu Naše stranke Lukavac, kojima su nam se naši građani obratili za pomoć, a vezano za ko zna koju po redu bespravnu gradnju u Lukavcu, a sada se radi o gradnji u Milerovoj ulici,  želimo da im se obratimo sa slijedećim saopštenjem.

Dragi građani, odmah smo reagovali na vaše prijave i telefonom od šefa Službe za inspekcijske poslove, zatražili informacije o ovom slučaju. Tom prilikom smo dobili odgovor da su inspektori na terenu, da poduzimaju sve što je potrebno te da su pozvani i kantonalni inspektori da iz svojih nadležnosti poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se spriječila ova bespravna gradnja i kaznili počinioci.

Ohrabreni izjavom, otišli smo na lice mjesta u nadi da ćemo se uvjeriti da nam funkcioniše pravna država i naravno, kao i svaki put do sada – razočarenje. Ljudi i dalje bespravno grade bez ikakvog obzira , straha i ustručavanja.

I ponovo postavljamo pitanje šta je to inspekcija uradila da spriječi ovu bespravnu gradnju. Na licu mjesta nismo vidjeli postavljenu traku i znak kojima se zabranjuje dalja gradnja do utvrđivanja svih činjenica vezanih za tu gradnju. To je prvi korak koji je trebala napraviti inspekcija, jer za sobom povlaci i krivičnu odgovornost protiv onih koji nastavljaju sa građenjem nakon postavljanja znakova zabrane. Naravno, počinioci su nastavili sa bespravnim građenjem znajući da za to neće krivično odgovarati, što je inače ustaljena praksa u Lukavcu.

Svaka intervencija inspekcije se godinama svodi na formalno postupanje po zakonu, odnosno izlazak na teren i to u pravilu sa zakašnjenjem, pravljenje zapisnika i izdavanje rješenja koje nikada nije izvršeno. Time je zadovoljen zakonski minimum koji ne donosi nikakve rezultate u sprečavanju bespravne gradnje. Međutim postoji i drugi način koji bi donio rezultate i koji je takođe po zakonu, ali traži savjesne i odgovorne inspektore koji su spremni da štite građane i prostor Lukavca od neodgovornih i bahatih pojedinaca. To podrazumijeva prvenstveno obustavu gradnje postavljanjem trake i znaka za zabranu građenja, izdavanje rješenja za rušenje i hitno rušenje objekta od strane opštine ukoliko bespravni investitor to ne učini u zadanom roku. Ovo je moguće obzirom da je Zakonom propisano da žalba na rješenje za rušenje ne odlaže njegovo izvršenje.

Nažalost, ovakav način primjene Zakona se godinama nije praktikovao u našoj opštini iz građanima nepoznatog razloga. Takvo dugogodišnje nedosljedno, neblagovremeno i selektivno postupanje inspekcije po Zakonu je dalo za pravo svim bahatim pojedincima da nas svakodnevno maltretiraju svojim postupcima, uzurpacijama i devastacijama zajedničkog prostora. I sa pravom se pitamo do kada će građani Lukavca trpiti teror i anarhiju takvih siledžija, bez ikakvih posljedica za njih. Zašto konačno svi inspektori ne počnu da rade svoj posao u skladu sa važećim Zakonima i Odlukama za koji su izuzetno dobro plaćeni.

Stoga tražimo da se ova bespravna gradnja u Milerovoj ulici riješi na način kako to Zakon omogućava, odnosno odmah poruši, te da se poruše i svi bespravno izgrađeni objekti za koje su izdana rješenja za rušenje, a njih je sigurno na desetine.

Naša stranka Lukavac godinama prijavljuje i upozorava opštinske organe o bespravnoj gradnji u našem gradu. Obzirom da do sada od opštinskih vlasti nije poduzeto ništa u cilju sprečavanja i sankcionisanja bespravne gradnje i devastacije prostora, mislimo da je ovaj slučaj test za opštinske vlasti da dokažu da su za pravnu državu i vladavinu zakona.