Svježe vijesti:

Proglašenje stanja prirodne nesreće na području općine Lukavac


Općinski načelnik je na prijedlog Štaba civilne zaštite donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Lukavac. Tekst Odluke možete pogledati na sljedećem linku:

Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće

Ujedno se obavještavaju građani i pravna lica da se prijave štete mogu podnositi u roku od 8 (osam) dana od dana proglašenja stanja prirodne nesreće Službi za civilne zaštitu Općine Lukavac.


LTK-INFO.COM