Svježe vijesti:

POMOĆ UČENICIMA - DJECI NEZAPOSLENIH RODITELJA


Ukupno 46 učenika iz porodica u kojim ni jedan roditelj nije zaposlen dobit će i ove godine plaćene karte za prevoz. To su svi kojo su se prijavili na poziv i ispunjavaju uslove.
Smatram da je ovo jedan od vidova suštinske pomoći onim kojim je ona najpotrebnija na način da se ni jedno dijete ne diskrimimiše i anatemiše.
Najveći iznos subvencije je 405 KM, a ovisi o cijeni karata.