Svježe vijesti:

Liječenje teško oboljelih osoba iz Bosne i Hercegovine


Poštovani, obraćamo Vam se za pomoć, da Vaš medijski portal/medij objavi naš tekst, unaprijed zahvalni učenici i nastavnik Enes Iljazagić ( ukoliko smatrate da je tekst predug , možete ga i skratiti ,ali da se glavna nit vodilja ne izgubi)

Liječenje teško oboljelih osoba iz Bosne i Hercegovine


Sažetak: U Bosni i Hercegovini postoji problem finsiranja liječenja teško oboljelih osoba posebno kada su u pitanju  komplikovani bolnički tretmani u inostranstvu.Sredstva kojima raspolažu fondovi solidarnosti entitetskih zavoda zdravstvenih  osiguranja i Brčko Distrikta nisu dovoljna. Građani su često primorani  i da putem humanitarnih akcija , na različite načine, prikupljaju potrebna sredstva za liječenje. Iako vlasti i institucije tvrde da nedostatak novca je glavni uzrok problema,  izgleda da ipak to nije tako i da je to samo djelimično tačno. Od 2009. do 2017. godine samo po osnovu akciza na duhan i duhanske proizvode prikupljeno je više od 6,4 MILIJARDE KM.Prije uvođenje tih akciza,tog novca nije bilo kao prihoda Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ali sad gotovo 10 godina novac po ovom osnovu  se sve više prikuplja, iznos je svake godine veći ,ali kakvu korist imaju od toga građani , posebno oni teško oboljeli ? U susjednoj državi, Republici Hrvatskoj  33% iznosa prikupljenog od akciza na duhan i duhanske prerađevine, godišnje oko 130 miliona eura, se ulaže direktno u zdravstvo.U  Bosni i Hercegovini novac prikupljen od spomentih akciza se troši nenamjenski, posebno bez direktne namjene u zdravstvo prema pacijentima u potrebi. U tom smislu i mi podržavamo inicijativu, ali tražimo i podršku građana i zastupnika  da se urade Izmjene Zakona o akcizama na duhan i duhanske prerađevine , kako bi se barem 5 %  ili 20 dio od ukupnog iznosa koji prikupi Uprava za indirektno-neizravno  po osnovu spomenutih akciza ,  usmjerilo u institucije, entitetske fondove solidarnosti , te Brčko Distriktu, a za liječenje teško oboljelih osoba iz Bosne i Hercegovine. Ovim Izmjenama  Zakona bi se dobilo dodatnih  40 do 45 miliona KM godišnje u Fondove solidarnosti , što zavisi od količine ukupnog iznosa koji se prikupi godišnje , a što bi bila dobra osnova za poboljšanje uslova liječenja teško oboljelih osoba iz Bosne i Hercegovine .Građani tražite direktno  i putem e-maila( koje donosimo u nastavku teksta)  od  zastupnika/poslanika/predstavnika  u Zastupničkom/Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da usvoje Izmjene Zakona o akcizama na duhan i duhanske prerađevine, kako bi se 5 % od ukupnog iznosa koji prikupi Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje  po osnovu spomenutih akciza   usmjerilo u institucije, entitetske fondove solidarnosti , te Brčko Distriktu, a za liječenje teško oboljelih osoba iz Bosne i  Hercegovine . Jedna predstavnica u Predstavničkom domu BiH je poddnijela inicijativu, ali trebamo je podržati, obraćajući se direktno i ostalim zastupnicima kako bi to prošlo.

Objašnjenje problema
Mi smo učenici  Osnovne škole „Gnojnica“ u Gnojnici u općini Lukavac  i u okviru nastavnog predmeta Građansko obrazovanje , te  sekcije Civitas  radimo i  Projekt  “Građanin“. Cilj projkta je da  se mladi ljudi informišu, steknu znanja,vještine učešća/participacije, usvoje građanske vrline  i praktično nauče kako da budu aktivni i odgovorni građani. Najvećom građanskom vrlinom smatra se rad na zajedničkom dobru.Takođe naučili smo i kako se donose određene odluke važne za društvo  u vidu mjera javne politike. Mjere javne  politike su mjere koje poduzimaju različiti nivoi vlasti i ogranci vlasti kako bi se rješio neki problem važan za zajednicu.Učili smo i kako funkcioniše vlast, ona zakonodavna , izvršna i sudska. Takođe naučili smo i nešto o metodama djelovanja kako bi utjecali na vlast pri donošenju određenih odluka, zakona , i drugih akata.U tom dijelu podrška medija je od velikok značaja.Za kvalitetne medije se kaže da su oni jedan od  čuvara demokratskog društva.  Demokratsko društvo  i građanin je mnogo više od pukog glasanja i izbora svakih dvije ili četiri  godine.Pasivnost građana predstavlja  problem,  jer nemaju dovoljno ili nikakve akcije,inicijative,  ne traže dovoljno i vlast ih često ignoriše. Mi smo se odlučili da tema projekta bude  „Liječenje teško oboljelih  osoba iz  Bosne i Hercegovine“.  Kod odabira teme, razgovarali smo sa roditeljima, starijim osobama, nastavnicima, informisali se , pratili medije, portale,radio –televiziju o različitim temama i problemima. Zašto smo se baš  odlučili za ovu temu?  I sami smo kao i vi , svjedoci  i učesnici mnogih humanitarnih akcija za prikupljanje sredstava za finansiranje liječenja teško oboljelih,  pa i u našoj školi. Mediji, društvene mreže, portali , novinski članci su puni poziva ,  apela za pomoć teško oboljelim osobama.
Humanitarne akcije za liječenje djece , ali i odraslih iz Bosne i Hercegovine pokreću se svaki dan, a pomoć se skuplja putem društvenih mreža,sms poruka, poziva na humanitarne brojeve telefonom, na uličnim štandovima, preko različitih udruženja i računa te na druge načine. Neka liječenja uz pomoć dobrih ljudi  završe uspješno , ali za neke bude i prekasno. Pitamo se da li bi mnogi ostali u životu da postoje odgovarajuće  mjere od strane organa vlasti u BiH? S druge strane vidimo da se sredstva države nemilice troše na budžete, glomaznu administraciju, luksuz političara -reprezentaciju, njihove nenormalno visoke plate u,skupe službene  automobile  i drugo. Očigledno je da postoji nepravedna podjela novca kojeg država ima, ali je nepravedno raspoređen.To ćemo pokazati na jednostavnom primjeru prikupljanja sredstava po osnovu Akciza na duhan i duhanske prerađevine .  U Bosni i Hercegovini postoji problem  finansiranja liječenja teško oboljelih.  Humanitarne akcije jesu način da se pomogne i trenutno , tako funkcioniše prikupljanje potrebnih sredstava, ali to nije adekvatno odgovarajuće rješeno, to nije sistemsko rješenje problema. Smatramo da se ovim   problemom mora baviti i vlast, posebno zakonodavna (npr. Parlamentarna skupština BiH )  ,a da građani moraju energičnije tražiti da se problem finansiranja liječenja teško oboljelih osoba,  pa i mlađih-djece, riješi. U tom smislu potrebna nam je i  podrška  medija ali i građana Bosne i Hercegovine.

Postojeće mjere javne politike
BiH nema Ministarstvo zdravstva , na državnom nivou, niti bilo koju drugu instituciju poput Zavoda zdravstvenog osiguranja ili Fonda solidarnosti BiH  koji bi bio nadležan za sve građane BiH, bez obzira u kojem njenom dijelu stanuju i odakle bi se finansiralo liječenje teško oboljelih.
Zbog složene i komplikovane strukture, državnog uređenja u BiH djeluju Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja,  sa 10 kantonalnih zavoda, te Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske te  odgovarajuća institucija za područje Brčko Distrikta BiH.
Za liječenje djece, ali i odraslih, u inostranstvu zaduženi su fondovi solidarnosti osnovani u bh. entitetima. Od kraja  2017. godine u entitetu Republika Srpska djeluje fond isključivo namijenjen liječenju djece koji se dijelom finansira i od plata građana. U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine ne postoji poseban fond za liječenje djece u inostranstvu, međutim, Fond solidarnosti  Federacije zadužen je za to, a sredstava za njega izdvajaju se iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i iz budžeta Federacije.
Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu osnovan je u RS-u krajem 2017. godine, kako bi se prikupljaju dodatna finansijska sredstva i omogućila dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu, kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama u RS-u.  Od početka rada,za godinu dana, odnosno od januara 2018. godine, odobreno je približno 80 zahtjeva za liječenje djece u inostranstvu.
"Radi se o 68 djece, jer je za osmoro djece liječenje produžavano više puta. Za troškove liječenja Fond solidarnosti je izdvojio oko 1,8 miliona konvertabilnih maraka [900.000 eura]. Djeca su upućivana u zdravstvene ustanove u Njemačkoj, Španiji, Austriji, Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Rusiji, Sloveniji, Turskoj, Velikoj Britaniji... Većina zahtjeva se odnosila na genetska ispitivanja. Najčešći razlozi za upućivanje na liječenje su bili maligni tumori, transplantacije, teške ortopedske anomalije, operacije srca, bolesti oka i drugo."(Al Jazeera Balkans)
„S druge strane, u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne postoji poseban fond solidarnosti za liječenje djece.
Svi zahtjevi za finansiranje liječenja idu preko  postojećeg Fonda solidarnosti, koji, u okviru svojih nadležnosti, obezbjeđuje i  liječenje djece u inostranstvu, o čemu odlučuju nadležni organi.
Kako navode, za Al Jazeeru, u 2018. godini podneseno je 795 prijedloga za liječenje djece i odraslih u inostranstvu, od kojih je 657 odobreno, a u ovom trenutku još nekih 60 prijedloga podnesenih u 2018. godini nalazi se u postupku rješavanja.
U pogledu troškova liječenja u 2018. godini, procjenjuje se da će oni iznositi 23 miliona KM [16,5 miliona eura], navode iz federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
Koliko će trajati da se oboljeli pošalje na liječenje u inostranstvo zavisi i od mogućnosti i kapaciteta stranih zdravstvenih ustanova da u kratkim rokovima prime pacijenta, kažu iz Zavoda.
Također, u hitnim slučajevima, kada se radi o životnoj ugroženosti, provodi se hitni postupak, koji se nerijetko završava i u toku jednog dana... Troškovi prevoza, smještaja, kao i dnevnica za pacijenta, pratioca, donora, također finansira Zavod, u visini, trajanju i na način propisan Pravilnikom.
Sredstva planirana za 2019. godinu za Fond solidarnosti Federacije iznose približno 160 miliona KM ili 80 miliona eura. Procjenjuje se da će za finansiranje troškova za liječenje u inostranstvu za 2019. godinu biti potreban iznos od oko 20 miliona KM /10 miliona eura, navode iz federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
Zakonom je propisana obaveza da se iz budžeta Federacije za Fond solidarnosti izdvaja onoliko koliko se ostvari iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine je odobreno oko  30,4 miliona  KM (15,2 miliona eura,) što je tek 22,4 posto od zakonom propisanog iznosa.
Što se tiče fonda u RS-u, zakonom je propisano da se sredstva prikupljaju, između ostalog, izdvajanjem pet posto od cijene kupljenog službenog vozila, osim vozila Ministarstva unutrašnjih poslova i zdravstvenih ustanova, zatim izdvajanjem 0,25 posto od plate zaposlenika u RS-u, s tim da građani to mogu odbiti, te iz budžeta opština i gradova.“(Al Jazeera)
Punjenje budžeta ovih institucija vrši  se  uglavnom iz uplata zaposlenih osoba,  u Bosni i Hercegovini.
Iako se znatna sredstva prikupljaju preko  spomenutih  Zavoda i fondova ,treba imati na umu da se iz njih finansira zdravstvo: liječenje pacijenata, rad ambulanti, domova zdravlja, bolnica, plate zdravstvenim radnicima-medicinarima,ljekarima, i ostalom osoblju, grijanje, struja, voda, komunalije,vozila hitne pomoći, kombija za dijalizu pacijenata , finasiranje lijekova i drugih preparata i materijala koji se koriste u zdravstvu i dr.
Zdravstvene usluge koje se pružaju u našoj zemlji od strane zdravstvenih radnika i javnih ustanova  prema pacijentima, u dosta slučajeva su odgovarajuće i pacijenti mogu dobiti odgovarajuće liječenje.Međutim, u nekim slučajevima kada oboljele osobe imaju potrebu za komplikovanijim bolničkim tretmanima, kod teških oboljenja, moraju nastaviti  liječenje i u inostranstvu. Zbog loše ekonomske situacije kod većine stanovništva u BiH, građani pogođeni i bolešću, često nemaju dovoljno novca- finansijskih sredstava, kojim bi finansirali liječenje teško oboljelih osoba, a na žalost čak ni svojih najmilijih , onih najmlađih- svoje djece .Zbog toga što država nema odgovarajuće mjere javne politike, a ne zbog toga što novca nema , već zato što se nepravedno dijeli , mnogi su prinuđeni da kroz humanitarne akcije prikupljaju spomenuta sredstva.

Mjere javne politike postoje, ali one su neodgovarajuće, posebno u slučaju potrebe liječenja teško oboljelih u inostranstvu.Očigledan pokazatelj da su te mjere nedovoljne je velika potreba za prikupljanjem sredstava humanitarnim putem.Time oboljeli i njihove porodice i prijatelji uz tešku zdravstvenu situaciju, prinuđeni su i na teške procese prikupljanja kroz humanitarne akcije.

 Prijedlog mjera javne politike
Očigledno da finasijska sredstva za liječenje teško oboljelih su nedovoljna u oba Fonda. Za ovaj problem kaže se da se ne može na odgovarajući način riješiti jer, nema dovoljno  novaca. A, da li je to zaista tako? Da li sredstava nema ili državne institucije i ustanove  imaju odakle dodatno finasirati da bi se ovaj problem riješio? Odakle se mogu pribaviti dodatna sredstva?
Mi smo mladi ljudi, sa skromnim životnim iskustvom, ali iz medija smo doznali za odličan prijedlog. Markoekonomski stručnjak Faruk Hadžić ima  prijedlog za  dodatno finansiranje fondova solidarnosti. Smatra da bi i mali dio sredstava koja se godišnje prikupljaju od akciza na duhan bila dovoljna za dodatnih preko  40 miliona KM za liječenje teško oboljelih osoba . Akciza predstavlja vrstu poreza.
"Kada su u pitanju akcize na duhan, u periodu od 2009. do 2017. godine ukupno je prikupljeno više od 6,4 milijarde KM [3,2 milijarde eura]. Prema Zakonu o akcizama, taj prikupljeni novac ide na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje, i on se dalje, prema koeficijentima krajnje potrošnje, usmjerava u budžete svih nivoa, bez jasne namjene. Prikupljeni novac po ovom osnovu je svake godine rastao"- kaže Hadžić za  Al Jazeeru Balkans
Dodaje da to pokazuje da novac nije išao na ono što bi mu trebala biti primarna svrha, a to je unapređenje zdravstvenog sistema, već u budžetsku potrošnju, na povećanje plata administacije, nova zapošljavanja, putne troškove...
Inače u emisiji „Zabranjeni forum“ koja se emitovala na programu televizije Nova BH  mogli smo čuti podatak da se u Republici Hrvatskoj, nama susjednoj državi , čak 33% iznosa prikupljenog po osnovu akciza na duhan usmjerava u zdravstvo, što je oko 130 miliona eura, godišnje!
"S obzirom na količinu novca koja se samo po ovom osnovu prikupi, prijedlog je da se barem pet posto  (5%) ili 20 dio sredstava od godišnje prikupljenih akciza na duhan usmjeri, umjesto u budžet, direktno u entitetske fondove solidarnosti, prema principu raspodjele krajnje potrošnje. Na taj način fondovi solidarnosti bi dobili dodatno između 40 i 45 miliona KM [20 do 22,5 miliona eura] godišnje upravo za liječenje teško oboljele djece. Da bi se ovaj novac osigurao, potrebno je promjeniti samo jedan član Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini", rekao je Hadžić.
Već je, dodaje, napisao izmjene zakona s pratećom dokumentacijom i taj prijedlog je upućen u parlamentarnu proceduru, preko jedne zastupnice.

"Ukoliko bude spremnosti zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da se novac na ovaj način usmjeri u fondove solidarnosti, onda se u budućnosti može razmišljati i o podizanju ovog procenta i usmjeravanju većih količina novca direktno u fondove", zaključio je Hadžić.
Ovo je odličan prijedlog! Građani podržite i vi ovu inicijativu! Uputite vaše zahtjeve  na  službene adrese/ e-mail zastupnika/poslanika  (koje donosimo u nastavku teksta )   u Parlamentarnoj  skupštini  Bosne i Hercegovine !
Prije nekoliko dana  održana je   akcija građana koji su peticijom skrenuli pažnju da se za teško oboljelu djecu trebaju osigurati sredstva za liječenje iz budžeta .Akcija da se političari finasiraju sms-ovima , a liječenje  djeca iz budžeta, pa ko uplati uplati“, imala je je pozitivan odjek među građanima i skrenula je pažnju na problem  . Ipak takva akcija  ne nudi stvarno realno i sistemsko rješenje, kao što to nudi  inicijativa  izmjene Zakona o akcizama na duhan  kojim bi se  za početak 5% sredstava prikupljenih po osnovu akciza na duhan i duhanske prerađevine , usmjerilo preko fondova solidarnosti, za liječenje teško oboljelih osoba iz Bosne i Hercegovine.
Nekoliko dana je bilo dovoljno da se od javne podrške, pripremi tekst izmjena zakona os Faruka Hadžića i u konačnici uputi u parlamentarnu proceduru, što je  uradila zastupnica Aida Baručija iz Nezavisnog bloka, poslanica  u Predstavničkom/Zastupničkom domu   Parlamentarne skupštine  BiH.
 Usvajanjem izmjena ovog zakona, osiguralo bi se oko 45 miliona KM (zavisno od količine sredstava po osnovu akciza koje se skupe godišnje) koje bi se namjenski usmjerili prema entitetskim fondovima solidarnosti, te odgovarajućoj instituciji u Brčko Distriktu BiH.

JESTE LI ZNALI ?
- U 2017. godini, po osnovu akciza na duhan, na Jedinstveni račun UINO uplaćeno je 840 miliona KM. Novac, ili dio ovog novca NIJE namjenski usmjeren u zdravstvo.
- U 2017. godini, za finansiranje rada svih državnih institucija, sa Jedinstvenog računa UINO isplaćeno je 750 miliona KM ?
-Parlament  BiH, koji se finansira i iz ovih akciza na duhan, još uvijek nije izmjenio Zakon o akcizama, kako bi se bar 5% prikupljenih sredstava od akciza na duhan usmjerilo namjenski u zdravstvo za liječenje najtežih oboljenja. Tabelarni prikaz prikupljenih sredstava po osnovu akciza na duhan i duhanske proizvode od 2009. do 2017. godine.
Izvor :Službena fb  stranica , Faruk Hadžić- makroekonomski analitičar

Od 2009. do 2017.godine   država je prikupila preko 6,4 milijarde KM samo po ovom osnovu!
GDJE SU PARE OD PRIKUPLJENIH AKCIZA NA DUHAN ?
Sigurno se pitate gdje su završila ova sredstva?
Novac je završio u budžetima države, entiteta, kantona i općina.
DA LI STE VI GRAĐA NI OSJETILI DOBROBITI  U BILO KOM SEGMENTU ŽIVOTA, IKAKVO POBOLJŠANJE OD PRILIVA  OVIH SREDSTAVA?

Namjenski u zdravstvo je usmjereno 0 KM
Namjenski u dijagnostiku je usmjereno 0 KM
Namjenski u liječenje teških oboljenja je usmjereno 0 KM
Namjenski u zaštitu životne sredine je usmjereno 0 KM

Šta smo mogli uraditi sa ovim novcima?

Nabaviti 1.285 potpuno novih uređaja za magnetnu rezonancu (ukoliko jedan košta 500.000 KM)
Izgraditi 128 potpuno novih bolnica u BiH (ukoliko jedna košta 50 miliona KM)
Izgraditi 428 kilometara  autocesti (ukoliko 1 kilometrm košta 15 miliona KM)
(Faruk Hadžić, makroekonomski analitičar)

GLAVNI PRIJEDLOG MJERA JAVNE POLITIKE ZA KOJI SE I MI ZALAŽEMO  I PODRŽAVAMO JE IZMJENA ZAKONA O AKCIZAMA, TAKO DA SE 5% OD PRIKUPLJENOG IZNOSA  OD AKCIZA NA NIVOU BIH, RASPODJELI U FONDOVE SOLIDARNOSTI  FBIH, RS I BRČKO DISTRIKTU. POŠTO JE OVA ODLUKA I ZAKON  U NADLEŽNOSTI VLASTI  PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH OVAJ PRIJEDLOG JE UPUĆEN ZASTUPNICIMA  ZASTUPNIČKOG  DOMA,PREKO JEDNE ZASTUPNICE, A AKO SE USVOJI ONDA BI PO PARLAMENTARNOJ  PROCEDURI   ODLUČIVANJA NAŠAO SE   I U DOMU NARODA PS BIH. AKO BI SE IZMJENA SPOMENUTOG ZAKONA IZVRŠILA U OBA DOMA, ZASTUPNIČKOM  ,A ZATIM I  DOMU NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE, OSIGURALA BI SE DODATNA OKO 45 MILIONA KM KOJI BI SE USMJERILI PREMA FONDOVIMA SOLIDARNOSTI ,A ZA LIJEČENJE TEŠKO OBOLJELIH OSOBA IZ  BOSNE I HERCEGOVINE.


 Plan akcije
Prema provedenoj anketi među stanovništvom BiH, putem interneta/facebook,  na 679  ispitanika,većina ispitanih u procentu od 98% podržava inicijativu, a svega 2 % ne podržava ovu inicijativu
Izvor : fb Faruk Hadžić, makroekonomski analitičar


Trenutno, jedna zastupnica - Aida Baručija u Zastupničkom/Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine, od ukupno 42 zastupnika u aktuelnom sazivu,  javno zastupa i podržava ovu inicijativu.Ona kao predstavnica u Predstavničkom domu ima ovlasti da pokrene proceduru za izmjenu spomenutog zakona.
Izvor : parlament.ba
  


  Takođe, posebno se  ističe rad gospodina Faruka Hažića, makroekonomskog analitičara,kroz javno obraćanje putem medija građanima , ali i političkim subjektima, pa  tako i parlamentarnim zastupnicima u vlasti,  sugerira, traži pomoć i podršku za usvajanje izmjena zakona kojim bi se pobošalo finasiranje potrebno za liječenje oboljelih u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Najmanje što mi kao građani  možemo učiniti je da  umjesto npr. beskorisnih komentara „svakidašnje jadikovke“  na društvenim mrežama ,kojima se troši energija, ali uglavnom  beskorisno,  bez ikakvog konkretnog efekta, pišemo direktno Zastupnicima  u Predstavničkom domu ili na e-mail, obraćamo im se direktno sa konkretnim problemom, zahtjevima  ali i uz ponuđeno realno rješenje.BUDIMO DIO RJEŠENJA ,A NE SAMO DIO PROBLEMA!
U vladi niko se javno, ne suprostavlja inicijativi o Izmjeni Zakona o akcizama,ali za sad nema ni pozitivnih niti negativnih reakcija.


Pokretanje donošenje zakona, pa i izmjene Zakona o akcizama je u nadležnosti vlasti.Pošto se radi o zakonu na nivou države BiH, o njemu odlučuju zastupnici građana u Parlamentarnoj skupštini BiH . Kada zakon ili izmjena zakona stupi na snagu, postaje obavezujući za sve.Takođe različiti nivoi vlasti su nadležni za sprovođenje mjera zakona, ali na njima je odgovornost i prema građanima , posebno u ovom slučaju . Pomenuta  zastupnica je dala prijedlog, uputila u parlamentarnu proceduru za izmjene zakona,a zastupnici Parlamentarne skupština BiH mogu ovaj prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice,raspravljati o njemu, razmotriti, usvojiti , poslati ga na doradu ili odbiti.

  Građani su  birali  zastupnike u demokratskim izborima i dali im povjerenje u naredne četiri godine mandata. Zastupnici ili poslanici su  tu kako  bi  zastupali interese građana, poslani na rad u Parlamentarnu skupštinu za ostvarenje zajedničkog dobra svih građana.Na zastupnicima je da to i dokažu i u  konkretnom slučaju.
Koja je uloga  „običnih“ građana / Šta mi kao građani možemo učiniti?
Da bi se izmjena spomenutog  Zakona sprovela, potrebno je:
- Informisati građane,                                                                                              - aktuelizirati problem i pisati o  rješenjima,  
- obraćati se putem medija,
- apelovati na građane  da pišu direktno zastupnicima e-mail 
 - organizovati peticiju,
- organizovati mirne proteste
- izrada letaka,kampanja putem društvenih mreža
- uspostaviti  saradnju sa nevladinim sektorom, NVO,  udruženjima građana.

Usvajanjem izmjena Zakona o akcizama koji je predložen ostvarilo bi se dodatnih oko 45 miliona KM godišnje, za liječenje teško oboljelih osoba iz Bosne i Hercegovine.
GRAĐANI ,UKLJUČITE SE I VI!
PIŠITE  E-MAIL ZASTUPNICIMA!

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
Poslanici/Zastupnici Predstavničkog doma BiH                                                                                                                                 saziv 2018 – 2022 (abecednim redom)

https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/damir%20arnaut%202018%20-%202022.jpg?px=58
Mješoviti klub poslanika SBB-PDA
SBB - Fahrudin Radončić
FBiH / Izborna jedinica 3 damir.arnaut@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/aida%20barucija%202018%20-%202022.JPG?px=58
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
Nezavisni blok
FBiH / Izborna jedinica 4 aida.barucija@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/zlatan%20begic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika DF
DF – GS, Željko Komšić: BiH pobjeđuje!
FBiH / Izborna jedinica 5 zlatan.begic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/enver%20bijedic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
FBiH / Izborna jedinica 5 enver.bijedic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/dragan%20bogdanic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SNSD
SNSD
RS / Izborna jedinica 2 dragan.bogdanic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/borislav%20borenovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDS i PDP
PDP – Mladen Ivanić
RS / Izborna jedinica 1 borislav.borenovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/alma%20colo%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDA
SDA
FBiH / Izborna jedinica 3 alma.colo@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/semsudin%20dedic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDA
SDA
FBiH / Izborna jedinica 1 semsudin.dedic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/edita%20dapo%202018%20-%202022.jpg?px=58
Mješoviti klub poslanika SBB-PDA
SBB - Fahrudin Radončić
FBiH / Izborna jedinica 3 edita.djapo@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/dzenan%20donlagic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika DF
DF – GS, Željko Komšić: BiH pobjeđuje!
FBiH / Izborna jedinica 3 dzenan.donlagic@parlament.ba

https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/jasmin%20emric%202018%20-%202022.jpg?px=58
A – SDA – Za evropsku Bosnu i Hercegovinu – Zajedno
FBiH / Izborna jedinica 1 jasmin.emrić@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/darijana%20katic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH
HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH
FBiH / Izborna jedinica 2 darijana.filipovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/jakov%20galic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika Srpski klub
Socijalistička partija
RS / Izborna jedinica 3  jakov.galic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/halid%20genjac%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDA
SDA

FBiH / Izborna jedinica 4
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/vlatko%20glavas%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika DF
DF – GS, Željko Komšić: BiH pobjeđuje!
FBiH / Izborna jedinica 4 vlatko.glavas@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/zukan%20helez%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH

FBiH / Izborna jedinica 4
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/predrag%20kojovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
Naša stranka
FBiH / Izborna jedinica 3
predrag.kojovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/stasa%20kosarac%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SNSD
SNSD
RS / Izborna jedinica 3 stasa.kosarac@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/predrag%20kozul%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH
HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH

FBiH / Izborna jedinica 2
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/borjana%20kristo%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH
HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH
FBiH / Izborna jedinica 1 borjana.kristo@parlament.ba

https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/mirsad%20kukic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Mješoviti klub poslanika SBB-PDA
PDA – Pokret demokratske akcije
FBiH / Izborna jedinica 5 mirsad.kukic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/nikola%20lovrinovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH
HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH
FBiH / Izborna jedinica 4 nikola.lovrinovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/sasa%20magazinovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
FBiH / Izborna jedinica 3 sasa.magazinovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/nermin%20mandra%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDA
SDA
FBiH / Izborna jedinica 4
nermin.mandra@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/mirjana%20marinkovic%20-%20lepic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
Naša stranka
FBiH / Izborna jedinica 5
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/mijo%20matanovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH
HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH
FBiH / Izborna jedinica 5 mijo.matanovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/semsudin%20mehmedovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDA
SDA
FBiH / Izborna jedinica 4
semsudin.mehmedovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/dragan%20mektic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDS i PDP
SDS – LISTA (SDS-NDP-NS-SRS)
RS / Izborna jedinica 1 dragan.mektic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/vojin%20mitrovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SNSD
SNSD
RS / Izborna jedinica 2

https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/nada%20mladina%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
FBiH / Izborna jedinica 5 nada.mladina@parlament.ba


https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/edin%20music%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDA
SDA
FBiH / Izborna jedinica 2
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/nenad%20nesic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika Srpski klub
DNS – Demokratski narodni savez
RS / Izborna jedinica 3
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/nermin%20niksic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
FBiH / Izborna jedinica 2
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/snjezana%20novakovic%20-%20bursac%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SNSD
SNSD

RS / Izborna jedinica 1
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/adil%20osmanovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDA
SDA
RS / Izborna jedinica 2
adil.osmanovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/mira%20pekic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDS i PDP
PDP – Mladen Ivanić


RS / Izborna jedinica 1
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/obren%20petrovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SNSD
SDS – LISTA (SDS-NDP-NS-SRS)
RS / Izborna jedinica 2 obren.petrovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/nebojsa%20radmanovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SNSD
SNSD
RS / Izborna jedinica 1 nebojsa.radmanovic@parlament.ba
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/safet%20softic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDA
SDA

FBiH / Izborna jedinica 5
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/nenad%20stevandic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika Srpski klub
SNSD
RS / Izborna jedinica 1 nenad.stevandic@parlament.ba

https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/mirko%20sarovic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDS i PDP
SDS – LISTA (SDS-NDP-NS-SRS)

RS / Izborna jedinica 3
https://www.parlament.ba/data/fotografije/jpg/denis%20zvizdic%202018%20-%202022.jpg?px=58
Klub poslanika SDA
SDA

FBiH / Izborna jedinica 3
Izvor:parlament.baPoštovani građani, uglavnom ste vi birali ove predstavnike u zakonodavnu vlast.Ako ih  i niste birali, ako ste maloljetni ili iz drugih razloga , oni su su ipak  predstavnici,  zastupnici, poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, tu su da predstavljaju interese građana, a zato su i puno  plaćeni.Plaćate ih upravo vi, jer vi punite budžete, plaćate PDV 17%, i druge poreze , akcize, fiskalne i parafiskalne namete. Imate puno pravo da zahtjevate od poslanika ,a za dobrobit svih građana,posebno teško oboljelih osoba iz BiH u potrebi,  da usvoje Izmjene Zakona o akcizama na duhan i duhanske prerađevine, kako bi  barem  5% od prikupljenih sredstava po tom osnovu na godišnjem nivou bilo usmjereno u entiteske  fondove solidarnosti zdravstvenih osiguranja i u Brčko distriktu za liječenje teško oboljelih osoba iz Bosne i Hercegovine.Prikupljena sredstva godišnje bila bi od 40 do 45 milona KM-zavisno od količine iznosa ukupnih sredstava po osnovu akciza na duhan i duhanske prerađevine.Najmanje što se može učiniti je da pišete direktno na njihove službene adrese /e-mail-ove.Bilo koja legalna akcija  građana ,djelovanje  koja će voditi boljitku, u ovom pravcu usvajanja izmjena Zakona o akcizama je dobrodošla.
Unaprijed zahvalni , učenici osnovne škole i nastavnik Građanskog obrazovanja.