Svježe vijesti:

GIKIL: Obavijest o planiranim radovima na sisacu koksnog gasa za 09.04.2019


Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da se u utorak (09.04.2019.godine), sa početkom u 09.00 sati, planira izvršiti posao zamjene postojećeg sistema upravljanja radom sisača koksnog gasa na fabrici Koksara, koji je radio na staroj verziji SIEMENS PCS7 v7 na novi sistem upravljanja koji će raditi sa novom verzijom SIEMENS PCS7 v9 (migracija sa jednog na drugi sistem). 

Tokom izvođenja radova postoji mogućnost da će doći do zastoja rada sisača koksnog gasa u trajanju od 15 minuta, te se u tom periodu može očekivati kraće ispuštanje koksnog gasa na bakljama za spaljivanje gasa. 

Sa planiranim radovima upoznato je i FMOIT, FUZIP, te druge relevantne kantonalne i općinske institucije.


S poštovanjem,


Emra Halilović,                                                                                
Menadžer za okoliš                                                                         Zuhdija Aganović, 
                                                                                                        Izvršni direktor za zajedničke usluge