Svježe vijesti:

Zastupnici u Skupštini TK usvojili budžet za 2019. u iznosu od 405 miliona KM; Za TIP govore Gutić, Hadžić, Alić, Mešalić, Hamzić i Bešlagić


Tuzlanski kanton u srijedu je dobio budžet za 2019. godinu u iznosu od 405 miliona KM koji je 21 milion KM veći od prošlogodišnjeg. Iako ovaj kanton još nije dobio novu Vladu, budžet je na sjednici kantonalne skupštine jednoglasno usvojen. Budžet ne donosi značajne promjene u odnosu na prethodne godine, a većinski dio rashoda odnosi se na plaće budžetskih korisnika kojih je u TK oko 10 000. Budžet je prihvaćen uz usvajanje zaključka  da se nova Vlada TK obavezuje da napravi rebalans u prvih 100 dana svoga rada, koji će uključivati i povećanje dječijeg dodatka koji iznosi 20 KM, za najmanje pet KM.

Iako je šef Kluba zastupnika SDA-a u Skupštini TK Bego Gutić tokom trajanja sjednice izjavio za TIP da ova stranka neće podržati usvajanje budžeta jer Vlada Tuzlanskog kantona od 24 amandmana koje joj je uputila SDA nije usvojila  niti jedan, ipak su promijenili mišljenje. Naime, budžet je prihvaćen uz usvajanje zaključka koji je predložila SDA, da se nova Vlada TK obavezuje da napravi rebalans u prvih 100 dana svoga rada, koji će uključivati i povećanje dječijeg dodatka koji iznosi 20 KM, za najmanje pet KM.

˝Smatramo da ovaj budžet u sebi nema ni jednu razvojnu komponentu, radi se o potraškom budžetu.  Ako posmatramo iznos sredstava od 405 miliona KM, to je 14 miliona više u odnosu na Nacrt budžeta i oko 21 milion KM više u odnosu na budžet iz 2018. godine. Budžet u ovoj godini je povećan za 28 miliona KM od čega najveći dio ide na plate zaposlenih, tj. povećava se javna potrošnja za oko 19 miliona KM˝, izjavio je za TIP Gutić.

˝Rebalans budžeta će se sigurno dogoditi kada bude formirana nova parlamentarna većina. Novoj vladi treba dati 100 dana, a potom tražiti rebalans i ići sa amandmanima koji su istaknuti danas˝ rekao je za Faktor  predsjednik Skupštine TK Senad Alić iz PDA.

Zastupnici SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona podržali su budžet Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, iako budžet nije u potpunosti u skladu sa ciljevima i politikama SDP-a. ˝Zbog specifičnosti situacije i zbog želje da se ne blokira život na području Tuzlanskog kantona, SDP je zauzeo stav da podrži budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu˝, kazao je za TIP šef Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini TK Dževad Hadžić.

˝Podržali smo budžet radi svih budžetskih korisnika u Tuzlanskom kantonu. Nismo željeli praviti nikakave opstrukcije i zastoje  u funkcionisanju vlasti u Tuzlanskom kantonu, kako ne bi ispaštali građani koji zarađjuju svoj lični dohodak preko budžeta Tuzlanskog kantona˝, istakao je za TIP šef Klub DF-a u Skupštini TK Mahir Mešalić.

˝Mi smo podržali budžet jer mislimo da je dobar. Mislim da su projekti Vlade dobri i da su  napravili stabilnost Tuzlanskog kantona. Mislimo da Vlada TK dobro radi i niko nema pravo da zaustavi normalno fukcionisanje života u TK˝, kazao je šef Kluba zastupnika SBB-a Nedžad Hamzić.

˝Došli smo u situaciju da ukoliko ne prihvatimo budžet mnogi korisni bi ispaštali. Mi smo imali određene amandmane, tj. primjedbe kada se radi o raspodjeli sredstava za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Naša zamjerka budžetu je da imate jednu stranu prihoda i devet strana rashoda. Lako je kada imate podijeliti, ali kada nemate sredstava, onda dolazimo u problem. Naša stranka uz sve zamjerke je podržala budžet˝, izjavio je za TIP šef Kluba naše stranke u Skupštini TK Selim Bešalgić.
(TIP/Autor: Adis Jašarević)