Adem M

Adem-Mahovki

Svježe vijesti:

Sindikalci upozoravaju da nerješavanje problema može dovesti do prestanka rada PK Šikulje (VIDEO)


Predstavnici Sindikata radnika rudnika FBiH i Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka u Tuzli u par navrata inicirali su radne sastanke predstavnika Rudnika uglja Kreka u Tuzli i Općine Lukavac. Cilj održanih  sastanaka bio je da se pristupi iznalaženju rješenja koje će omogućiti rješavanje rudarskih radova u reonu prve etaže PK Šikulje u Lukavcu.

Sindikat radnika rudnika  FBiH saopćenje je uputilo i nadzornim odborima i direktorima Elektroprivrede BiH i Rudnika uglja Kreka od kojih sada očekuju odgovore.

Neriješeni imovinsko pravni odnosi, eksproprijacija zemljišta, nemogućnost napredovanje radova na prvoj etaži Rudnika Šikulje ugrožava sigurnost ljudi i opreme, ali u pitanje dovodi i samu proizvodnju.

Priču o ovoj temi za RTV Lukavac donosi nam Sabina Džibrić.