Svježe vijesti:

Prostorni plan mijenja izgled i uređenje Lukavca na bolje (VIDEO)


Nakon što je  stupio na snagu Prostorni plan Općine Lukavac, kojim je određena namjena  zemljišta, Služba za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao nosilac ovih aktivnosti   pristupila je aktivnostima na izradi   prostorno – planske dokumentacije  kojom će se definisati detaljna namjena prostora i urbanističko – tehnički uslovi  za buduću intervenciju u prostoru.

Nadležna služba uputila je obavijest svim vlasnicima  nekretnina  u obuhvatu  Regulacionog plana prostorne cjeline  Lukavac Grad  „Centar 1 i 2“ i prostorne cjeline  Urbanističkog projekta „Gradska  pješačka zona u Lukavcu“ da su u  toku aktivnosti  na izradi navedene  prostorno – planske dokumentacije.
(RTV Lukavac)