Svježe vijesti:

OBAVJEŠTENJE STANOVNICIMA LUKAVCA - Regulacioni plan i urbanistički projekat 04.03.2019.


Poštovani,

Putem ovog akta obraćamo Vam se sa zahtjevom da putem Vašeg medija izvršite javno oglašavanje slijedećeg obavještenja:

„Postupajući u skladu sa odredbama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Lukavac Grad „Centar 1 i 2“ (“Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 9/17) i odredbama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Gradska pješačka zona u Lukavcu“ („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 2/17), Služba za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Lukavac, u svojstu nosioca pripreme prostorno-planske dokumentacije
O B A V J E Š T A V A

Sve vlasnike/posjednike nekretnina odnosno zakonite korisnike prostora, u obuhvatu Regulacionog plana prostorne cjeline Lukavac Grad „Centar 1 i 2“, čije su granice sa istočne strane ulica 8. Marta, sjeverne strane ulice Bistaračka i Muhameda Hevaija Uskufija, ranije ulica Tuzlanskog odreda, zapadne strane ulica Bosne srebrene i južne strane željeznička pruga Tuzla-Doboj i prostorne cjeline Urbanističog projekta „Gradska pješačka zona u Lukavcu“, čije su granice sa istočne strane ulice Redžepa ef. Muninhodžića i 8. Maja, sa sjeverne strane ulica Bistaračka, zapadne strane ulica Lukavačkih brigada i južne ulica Titova, da su u toku aktivnosti na izradi prethodno navedene prostorno-planske dokumentacije, te da za potrebe izrade urbanističke osnove/osnovne koncepcije planskih dokumenata, dostave pismene prijedloge za uređenje prostora, kako bi nosilac pripreme iste proslijedio nosiocu izrade planskih dokumenata“.

S poštovanjem,      
    POMOĆNIK NAČELNIKA

       Dino Orlić, dipl. pravnik