Svježe vijesti:

JU OSNOVNA ŠKOLA „LUKAVAC MJESTO“ LUKAVAC


Mještani Mjesne zajednice Huskići još jednom su pokazali društvenu odgovornost kao i do sada odazivajući se na sve aktivnosti koje sprovodi Vijeće roditelja i Menadžment škole s ciljem poboljšavanja saradnje između same škole i lokalne zajednice.
Prelijep vikend je iskorišten u projektu utopljavanja škole u Huskićima. Bilo je to jedno lijepo zajedničko druženje.
Naime, područna škola „Huskići“ je u sklopu projekta od Općine Lukavac dobila potrebni materijal za adaptaciju vanjske fasade na školi.   
Kako bi se te aktivnosti sprovele, roditelji područne škole zajedno sa stanovnicima i predstavnicima Mjesne zajednice Huskići, kao i sam Menadžment Osnovne škole „Lukavac Mjesto“, pokrenuli su akciju „Obnovimo našu područnu školu Huskići“.
Sa provođenjem akcije počelo se u subotu 23.marta i nastaviće se sve dok se radovi ne privedu kraju.
Mnogi stanovnici „Huskića“ odazvali su se na pomenutu akciju, te se nadamo da će isti odziv biti i narednog vikenda.
Projekat je otvoren, i samim tim dobro došla je pomoć svih ljudi dobre volje kako bi našim učenicima obezbijedili što kvalitetniji odgoj i obrazovanje, te da im boravak u školskim prostorijama bude izvor prelijepih školskih uspomena u budućnosti.
Način medijske prezentacije projekta, Menadzment škole koristi kao priliku da se zahvali svima onima koji su uzeli učešće u datim aktivnostima, posebno Općinskim službama i Načelniku Dr.Sc.Edinu Deliću koji su iznašli sredstva za potrebni materijal.

Menadžment škole