Svježe vijesti:

DA LI SMO DANAS ČISTILI SMEĆE ILI ČISTILI ZA SMEĆEM KOJE GA JE BACILO?


Danas je povodom "Svjetskog dana voda" u organizaciji  U.G."ZBS" uz pomoć općine Lukavac sa posebnim fokusom na aktivnostima vezanim za zaštitu prirodnog okruženja u cilju smanjenja zagađivanja i očuvanja vodnih resursa, upriličena ekološku akciju na lokalitetu obale jezera Modrac,tačnije na izletištu VAGONI.

Akciji, pored pripadnika U.G."ZBS", pridružili su se volonteri  ribo-čuvari iz "SRD SMUĐ Lukavac", brojni građani, ribari, kao i mi predstavnici "PETLJE".

Vrlo često slušamo "borce za okoliš" kako isprazno polemišu o nekim velikim promjenama aludirajući čak i na uništavanje ekonomije za rad ekologije. Bojim se da su to vrlo često priče i aktivnosti potkovane nekom drugom pozadinom, nerijetko političkim populizmom i slično, a ne stvarnom brigom za nas i naš okoliš. 

Današnjoj akciji se odazvalo četrdesetak samosvjesnih građana, koji su odvajanjem plastike i PET ambalaže, te stakla za reciklažu, skupljanjem ostalog otpada koji će biti odvezen na propisno mjesto ipak uspjeli učiniti nešto što je vrijedno za nas i naš okoliš. Očišćena je dionica obale od oko 2,5 - 3 kilometra, koja je pravi mali raj na zemlji.

Pritisak svakako treba vršiti na industrijske gigante kako bi poboljšali i smanjili emisije u zrak, vodu i zemlju, ali to se radi institucijama kroz okolinske i druge dozvole, a ne "ŠETNJAMA" s transparentima pored nakupina smeća u našem gradu, očekujući da ono što smo "MI" bacili, očisti neko drugi.

"Ko baca" to što nam ugrožava okolinu? 

I pored toga što je prikupljena velika količina otpada, nisam uspio vidjeti nijedan koji je proizvela ili donijela životinja. Sav otpad koji nas ugrožava proizveo je i u prirodu odbacio čovjek "conscious human being", svjesno ljudsko biće. Samim tim dolazimo do zaključka kako je neophodno poraditi na našoj, ljudskoj svijesti. Ako smo donijeli flašu piva ili paklo kobasica, sa željom da se odmaramo i uživamo u prirodi, odabirući naravno neko čisto i ugodno mjesto a ne smetljište. Zašto tu flašu i pakovanje od kobasica ne ponesemo sa sobom i ostavimo prirodu da u njoj ponovo može uživati neko, pa i mi sami?

Zašto ne idemo na deponiju smeća na "piknik" ako nam se već razbacani otpad sviđa? Šta će biti sa planetom? Šta ćemo ostaviti našoj djeci ako je pretvorimo u veliku deponiju smeća?

Probudimo se!!! Krajnje je vrijeme!!!

Ne moramo i ne možemo svi učestvovati u akcijama, ali ono što možemo jeste učiniti ono što je do nas. Paziti šta ćemo paliti, paziti šta ćemo i gdje baciti. Ovakvo stanje nije stvoreno za jedan dan. Kako je trebalo vrijeme da se zabaca, tako nam treba vrijeme i da se stvari dovedu u red. Važno je da svaki pojedinac počne razmišljati o tome.

Ne dozvolimo da postanemo "SMEĆE" uništavajući ljepote, koje nam priroda daje.

P.S:
Plaćajmo odvoz onoga što ostaje iza nas!!! 
Nadležni, obezbijedite više kotejnera na više mijesta. Na "Sajli", na "Plaži" na "Ratišu" i drugim izletištima....

Admir M.


LTK-INFO.COM