Svježe vijesti:

SDP BiH Lukavac - Novac kao osnovno mjerilo vrijednosti : Da li umire socijalna osjetljivost i solidarnost


Na sjednici Opštinskog vijeća Lukavac, održanoj 18. 02. 2019. godine, u toku rasprave po tački dnevnog reda „Izmjene i dopune budžeta Opštine Lukavac“ vijećnik Frljanović Ramiz se dotakao problematike djelovanja udruženja građana „Altruist“, koje putem dječije kuhinje svakodnevno obezbjeđuje i dijeli oko 200 obroka onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Istakao je potrebu finansijske pomoći ovom, prije svega, humanom projektu, kao i svoj zahtjev da ovakav projekat svakako treba da pronađe svoje mjesto u budžetu Opštine Lukavac. Zahtjev za svaku pohvalu. Vođen željom da vlastitim primjerom, vijećnici kao stvarni predstavnici građana, pokažu da su nosioci pozitivnih vrijednosti, vijećnik Sulejman Brkić je predložio da se sa stavke vijećničke nadoknade po jedan paušal svih vijećnika usmjeri za pomoć u radu dječije kuhinje ( 31 x 400 KM = 12 400 KM). Jedan paušal od predviđenih 48 koji se isplaćuju u toku mandata. Prijedlog dočekan sa pohvalama od strane mnogih koji su učestvovali u radu ove sjednice. Prijedlog koji će u svojoj konačnici pokazati svu licemjernost ovdašnjih predstavnika građana, pojedinih vijećnika Opštinskog vijeća Lukavac. Glasanje po ovom prijedlogu je bilo postupkom pojedinačnog izjašnjavanja, tako da smo u mogućnosti predočiti građanima, u prilogu koji prati ovaj tekst, kako se ko izjasnio po ovom pitanju. Za prijedlog kojim se odriču jednog svog paušala u korist gladne djece glasalo je 14 vijećnika, 12 je bilo suzdržanih i dva su bila protiv. Za usvajanje bilo koje odluke potrebna je prosta većina od 31 vijećnika, odnosno 16 glasova za, što znači da prijedlog nije usvojen. Indikativno da je pokretač ove inicijative pomoći dječijoj kuhinji Ramiz Frljanović glasao protiv. Treba neke i razumjeti, jako se teško izboriti sa „zmijom u vlastitom džepu“. Prepoznajte ih na ulici, prepoznajte ih kao kandidate na budućim listama. Klub SDP je izašao sa prijedlogom da se sa stavke finansiranje političkih subjekata sva sredstva usmjere za ovaj i slične projekte ali je i taj prijedlog odbijen, odnosno nije naišao na podršku većine u Opštinskom vijeću Lukavac. Iznenađujući je i odnos vijećnika jedne stranke, kada se glasalo po ovom pitanju kao i pitanju nezakonitog imenovanja nadzornog odbora JP Rad Lukavac, nije ih bilo u sali gdje se održavala sjednica. Da li je to nova strategija izbjegavanja odgovornosti pokazaće vrijeme.
I ovo je dokaz : Nismo svi isti.

1 Ermin Jusufović SDA Suzdržam
2 Teufik Arapčić SDA Suzdržam
3 Nedim Kurtić SDA Suzdržan
4 Admir Mosorović SDA Za
5 Šaban Bećić SDA Za
6 Admir Turkić SDA Za
7 Mirnes Brkić SDA Suzdržan
8 Munir Memić SDA Suzdržan
9 Aldina Mahmutović SDA Za
10 Zikrija Nurković PDA Za
11 Sabina Karić-Bećirović SDA Za
12 Sead Kasumović SDA Suzdržan
13 Adem Mahovkić SDP Za
14 Hajrudin Hodžić SDP Za
15 Jakub Mahovkić SDP Za
16 Dragan Todorović SDP Za
17 Hasan Ibrakić SDP Za
18 Almir Sakić PDA Za
19 Dževdet Osmanbegović S BiH Suzdržan
20 Mihad Sakić S BiH Protiv
21 Emir Imamović DF Napustili glasanje
22 Dajana Čolić DF Odsutna
23 Alen Nuhić DF Napustili glasanje
24 Jasminka Memić SBB Suzdržana
25 Amela Krnjić SBB Suzdržana
26 Pašan Murselović SBB Suzdržan
27 Kenan Omerdić SDP Za
28 Zijad Mašić LDS Suzdržan
29 Sulejman Brkić SDP Za
30 Mehmed Suljić Nac.manjine Suzdržan
31 Ramiz Frljanović Nac. manjine Protiv