Svježe vijesti:

Održan prvi sastanak Radne grupe za izradu "Protokola o postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva za Općinu Lukavac"


Prvi sastanak radne grupe za izradu "Protokola o postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva za Općinu Lukavac" održan je 21.02.2019 godine u Lukavcu. Cilj održanog sastanka je bio uspostaljanje multidisciplinarnog tima u Lukavcu sa ciljem izrade "Protokola o postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva" koji će predstavljati sistematski pristup rješavanju problema maloljetničkog prijestupništva u Lukavcu, te će djelimično omogućiti primjenu postojećih zakona i međunarodnih dokumenata koji regulišu zaštitu, tretman i re-socijalizaciju maloljetničkog prijestupništva.

Aktivnosti izrade Protokola su dio projekta „Jačanje međuresorne i međuinstitucionalne saradnje u oblasti maloljetničkog prijestupništva" čiju realizaciju je podržalo Ministartsvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK u iznosu od 7.050,00 KM iz Programa subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2018. godinu. Projekat sprovodi UG Vive Žene, u saradnji sa nadležnim ustanovama i organizacijama.

Izrada Protokola je zasnovana na Programu prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva za područje Tuzlanskog kantona za period 2016.-2019. godine koji je usvojila Vlada TK.