Svježe vijesti:

Ustavni sud BiH odbacio zahtjev za vraćanje “bijelog hljeba”


Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je danas apelaciju devet poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH koji su tražili poništavanje izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima je ukinut takozvani “bijeli hljeb”.

Registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zvonko Mijan izjavio je da je Ustavni sud apelaciju odbacio jer je podnesena od neovlaštenog podnosioca.

“Apelaciju je prvobitno potpisalo 11 članova Predstavničkog doma, od kojih su dva povukla svoj potpis, što znači da ih je ostalo devet, a to je manje od potrebne jedne četvrtine od 42 poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH”, rekao je Mijan.

U oktobru prošle godine 11 bivših poslanika u Predstavničkom domu podnijelo je apelaciju Ustavnom sudu, kojom su tražili ocjenu ustavnosti izmjena navedenog zakona.

Apelaciju su potpisali Momčilo Novaković, Salko Sokolović, Sadik Ahmetović, Zaim Backović, Predrag Kožul, Nikola Lovrinović, Borislav Bojić, Đorđo Krčmar, Nenad Lalić, Miroslav Milovanović i Jovan Vukovljak.

Sokolović i Ahmetović su, nakon što su im zaprijetili sankcijama iz njihove stranke Nezavisni blok, povukli svoje potpise sa apelacije.

Pet od 11 prvobitnih potpisnika apelacije – Novaković, Backović, Sokolović, Ahmetović i Bojićpodržali su navedene izmjene Zakona kada su one usvojene u Predstavničkom domu.

Ove izmjene kojima se ukida “bijeli hljeb”, odnosno naknada koju dobijaju zvaničnici nakon prestanka mandata, sve do pronalaska novog zaposlenja, a najduže godinu dana, usvojene su u Predstavničkom domu u februaru 2015. godine, a u Domu naroda u martu 2016. godine, čime je ova privilegija na nivou BiH i zvanično ukinuta.

(TIP/Srna/Foto: N1)
LTK-INFO.COM