Svježe vijesti:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH 9. januara o Budžetu za 2019. godinu


Nastavak konstituirajuće sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH bit će održan 9. januara. Na sjednici koja je prekinuta 27. novembra 2018. godine za predsjedavajućeg Doma je izabran Elvir Karajbić iz SDP BiH. Nakon završetka konstituirajuće sjednice bit će održana prva vanredna sjednica tog doma.Na dnevnom redu je šest tačaka, a prva je Prijedlog Budžeta FBiH za 2019. godinu po hitnom postupku, kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu i Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH koji će se razmatrati po  hitnom postupku.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu i procjena plana za 2020. i 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu,Pred zastupnicima je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluka o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2019. godinu.

(TIP/NAP)
LTK-INFO.COM