Svježe vijesti:

Omladinski pokret REVOLT- Nacrt Programa rada GV Tuzla


Saopćenje za javnost;

Nakon uspješne javne rasprave o Nacrtu programa rada GV Tuzla za 2018. godinu Omladinski pokret Revolt vas poziva na javnu raspravu o Nacrtu programa rada GV Tuzla za 2019. godinu. Javna rasprava će se održati u četvrtak, 10.1.2019. godine u prostorijama Ateljea Ismet Mujezinović u 18:00. Program rada Gradskog vijeća je dokument u kom se nalaze sve teme koje Gradsko Vijeće Tuzla planira obraditi u tekućoj godini, ali i termini na kojim sjednicama će se te teme obrađivati. Oblasti u okviru kojih građani i građanke mogu davati svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe o načinu raporeda i važnosti jesu: oblast uprave i samouprave, komunalne djelatnosti, budžet i finansije, privreda i poduzetništvo, građenje, urbanizam i prostorno uređenje, zaštita okoliša, stanovanje, civilna zaštita, te mnoge druge. Javna rasprave je otvorena za sve građane i građanke, koji/e na osnovu trenutnog Nacrta Programa rada GV Tuzla žele iznijeti dodatne prijedloge koje bi se trebalo uvrstiti u Program rada GV  Tuzla, vremenski period kada bi se te teme trebale obraditi ili predloziti izmjene redoslijeda već postojećih tema.
Amandane usvojene od strane GV, a predložene na prošlogodišnjoj raspravi možete pronaći na:
https://drive.google.com/open?id=0B5fgt1XPSuo6T2YtWENwRDcyalJ2Wk9seUJaenVRN3BFajZJ 


Facebook događaj: https://www.facebook.com/events/274057666602012/ 

Poštovani/e,

shodno Zaključku Gradskog vijeća Tuzla iz novembra mjeseca, a koji se odnosi na otvaranje javne rasprave na ovu temu,  Omladinski pokret „Revolt“ je dana 21.12.2017.godine organizovao dodatnu javnu raspravu o Nacrtu programa rada Gradskog vijeća. 

Građani i građanke su imali priliku da iznesu svoje stavove, na osnovu kojih smo definisali ključne stavke koje predlažemo za razmatranje.

I Prijedlozi za dopunu Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2018.godinu

Informacija o održavanju i stanju javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi). 
Obrađivač: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ, JKP Komunalac Tuzla 
Izvještaj o radu radnih tijela (komisija) Gradskog vijeća Tuzla
Obrađivač: Stručna služba Gradskog vijeća, predsjednici radnih tijela
Informacija o postupanju sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama ili Informacija o rješavanju problema pasa lutalica. 
Obrađivač: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla, Služba civilne zaštite, JP Veterinarska stanica

Informacija o aktivnostima na animiranju građana i građanki i organizovanju akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području grada Tuzla. 
Obrađivač: CK TK, Zavod za transfuziologiju UKC Tuzla
Informacija o poduzetim mjerama za uništavanje ambrozije. 
Obrađivač: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ, JKP Komunalac Tuzla
II Prijedlozi za izmjenu pitanja koja se već nalaze u Nacrtu Programa rada Gradskog vijeća

Stavke koje se navode u nastavku se već nalaze u Nacrtu Programa rada Gradskog vijeća, no građani i građanke smatraju da se određeni segmenti trebaju mijenjati.

Razmatranje odluke o izgradnji, korištenju, zaštiti i upravljanju mjesnim vodovodima, javnim buarima i javnim česmama na podučju grada Tuzla. Građani i građanke smatraju da je neophodno uvrstiti ovu stavku za razmatranje u periodu martu/ožujak ili april/travnj, a ne juli/srpanj kako je planirano.

III Prijedlozi zaključaka kojima će se osigurati  dodatne aktivnosti

Učiniti plan rada javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Tuzla javno dostupnim. Građani i građanke već dugi niz godina iznose svoje nezadovoljstvo radom pojedinih javnih preduzeća.  Shodno tome, predlažemo da Vijeće inicira da se uz izvještaje o poslovanju, koji su javno dostupni, omogući da i planovi redovnih godišnjih aktivnosti (planovi rada) svih javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Tuzla takođe budu dostupni putem zvaničnih web stranica preduzeća i ustanova. Time bi rad javnih preduzeća i ustanova postao transparentniji, a građani i građanke bi imali zvanični dokument, dostupan tokom čitave godine, na osnovu kojeg bi mogli/e da upute kritike i prijedloge Gradskom vijeću, a vezano za rad istih.

Učiniti izvještaje o radu komisija Vijeća javno dostupnim. Obzirom da se rad komisija Vijeća finansira novcem građana i građanki, tražimo da se izvještaj o njihovom radu (sastancima, odlukama) učini javno dostupnim putem zvanične web stranice grada Tuzla. Time bi građani i građanke Tuzle bili dodatno upoznati ne samo sa radom komisija Vijeća, već i sa radom vijećnika i vijećnica u okviru komisija.

Razmotriti odluku o dodatnom praćenju rada i reorganizaciji Mjesnih zajednica. Građani i građanke već dugi niz godina iznose svoje nezadovoljstvo radom rukovodstva pojedinih mjesnih zajednica, te smatraju da je sama uloga Mjesne zajednice u poboljšanju uslova života zbog (ne)rada pojedinaca izgubila smisla. Shodno tome, smatramo da je neophodno da Gradsko vijeće, ali i kompletna uprava Grada Tuzle, posvete dodatnu pažnju ovom problemu i sprovedu dodatne aktivnosti a kako bi građani i građanke vratili povjerenje u rad njihove Mjesne zajednice.

Razmotriti odluku o organizovanjui radnih sastanaka i javnih rasprave na temu zagađenja zraka, omgućiti uvid u utrošena sredstva tokom čitave godine. Iako je ovo jedno od gorućih pitanja, smatramo da su građani i građanke nedovoljno upućeni u aktivnosti koje se poduzimaju na rješavanju ovog problema tokom čitave godine. Ovim sastancima bi mogli da prisustvuju zainteresovani predstavnici građana i građanki, mjesnih zajednica, odgovarajućih gradskih službi, gradske uprave, ali i stručnjaci iz oblasti koje su relevantne za rješavanje problema. Zahtijevamo da se sve potencijalne aktivnosti koje će omogućiti učešće građana i građanki, organizuju u terminima u toku, ali i van redovnog radnog vremena (u večernjim satima i vikendima) naizmjenično, a kako bi se omogućilo prisustvo svim zaineteresovanima. Organizovanje sastanaka bi omogućilo da građani i građanke:
- budu detaljnije upoznati sa realizovanim i planiranim aktivnosti tokom čitave godine 
- budu detaljnije upoznati sa iznosom sredstava koji su utrošeni na realizaciju sprovedenih   aktivnosti
- upute konstruktivne kritike, prijedloge, inicijative 
- budu dodatno edukovani od strane relevantnih stručnjaka 


S poštovanjem,
Omladinski pokret Revolt