Svježe vijesti:

OD PONEDELJKA JAVNI PREVOZ IZ SVIH MZ OPĆINE LUKAVAC


Kao mjera hitnog otklanjanja posljedica i uspostavljanja komunalne usluge javnog prijevoza putnika, Javnom prijevozniku putnika “LJALJIĆ-TURS” d.o.o. Čelić i “KALABRIA-TURS” d.o.o. Gračanica u statusu kooperanata, kao najpovoljnijim ponuđačima, privremeno je dodjeljuje komunalna djelatnost obavljanja javnog prijevoza putnika na nužnom broju polazaka/povrataka na određenim autobusnim općinskim linijama.

Nakon što su usklađeni redovi vožnje, danas se pristupilo fazi zaključivanja Ugovora sa prijevoznicima.


LTK-INFO.COM