Svježe vijesti:

VLADA TK - Poziv na potpisivanje Ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava


Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u proteklom periodu sprovelo proceduru na realizaciji i finaliziranju aktivnosti u okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu. Predmet Javnog poziva bilo je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava, namijenjenih za podsticanje i pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave s područja Tuzlanskog kantona za pripremu i implementaciju projekata od značaja po modelu javno-privatnog partnerstva.

Na osnovu objavljene Konačne rang liste, broj: 03/1-14-31285-4/18 od 01.11.2018. godine, donešene su Odluke od odobravanju navedenih sredstava, na koje je Vlada Tuzlanskog kantona dala svoje saglasnosti 13.11.2018. godine. Na osnovu pomenutih odluka će biti potpisani ugovori o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava za podršku u pripremi sljedećih prijedloga projekata po modelu javno-privatnog partnerstva:


1. GRAD TUZLA - Izgradnja kompleksa Ilinčica
2. OPĆINA DOBOJ ISTOK - Toplifikacija centralnog dijela naselja Klokotnica
3. OPĆINA GRADAČAC - Izgradnja bazena i smjestajnih kapaciteta u Gradačcu
4. OPĆINA KALESIJA - Unapređenje i izgradnja kanalizacione mreže na području općine Kalesija
5. OPĆINA SREBRENIK - Izgradnja centra za smještaj osoba starije dobi u Srebreniku - Dom za stare i nemoćne
6. OPĆINA SREBRENIK - Izgradnja sportsko rekreativnog centra u Srebreniku
7. OPĆINA SAPNA - Unapređenje ulične rasvjete na području općine Sapna

Shodno navedenom, pozivamo Vas da medijski propratite potpisivanje Ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava, koje će biti upriličeno u srijedu, 05. decembra 2018. godine u 13h, u Sali za sjednice u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona, te da o tome izvijestite javnost.

LTK-INFO.COM