Svježe vijesti:

Vijeće roditelja,OŠ Lukavac Mjesto organizuje „Praznični bazar“


U organizaciji Vijeća roditelja,OŠ Lukavac Mjesto u petak 28.12.2018,organizuje se manifestacija pod nazivom „Praznični bazar“.Rezultat je to zajedničkog rada nastavnog osoblja,učenika i roditelja,a kako bi se prikupila sredstva za nastavak radova na sanaciji mokrog čvora u centralnoj školi u Lukavac Mjestu.Škola je po projektu od Općine dobila materijal,a potrebna su novčana sredstva,kako bi se mogli angažovati majstori za izvođenje radova.
„Praznični bazar“ održat će se u sali Doma kulture Lukavac Mjesto u terminu od 10.00 do 13.00 sati.Na štandovima će biti izloženi slatkiši i ručni radovi roditelja i učenika koji su pokazali veliko interesovanje da daju svoj doprinos manifestaciji,ali i da zajedno sa djecom budu za štandovima.Sekcije škole zajedno sa razrednicima također će izložiti učeničke radove.Planira se i prigodan kulturno zabavni program,tako da će se moći zabaviti svi koji posjete ovu manifestaciju.
Na svojevrstan način obilježava se završetak kalendarske godine koja je obilježena nizom projekata na uređenju centralne i područnih škola u Huskićima,Hrvatima i Šikuljama,te humanitarnih akcija,u kojima su učestvovali uposlenici škole,učenici i roditelji.

Pozivamo Vas da se pridružite i medijski popratite manifestaciju „Praznični bazar“ koja se održava 28.12.2018. godine u sali Doma kulture Lukavac Mjesto.

LTK-INFO.COM