Svježe vijesti:

SDA Lukavac podržala budžet za 2019 - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Jučer je u prostorijama PU Lukavac održana 24.redovna sjednica OV Lukavac. Svakako najvažnija tačka Dnevnog reda bio je budžet za 2019.godinu.

Iako nisu ispunjeni formalni zakonski uslovi koji se tiču načina predlaganja budžeta, a sam materijal nije dostavljen vijećnicima u zakonski predviđenom roku od sedam dana, Klub vijećnika SDA je podržao prijedlog budžeta.

Ovlašteni predlagač budžeta za 2019.godinu je općinski načelnik Edin Delić, a isti je jednoglasno usvojen.

Zbog neispunjavanja formalnih zakonskih uslova, amandmansko djelovanje je u ovom slučaju našim vijećnicima bilo onemogućeno. Uprkos tome vijećnici su usmeno insistirali i postavili kao prioritete:

1.Rješavanje problematike javnog prevoza
2.Pitanje ekologije uključujući i potencijalno zatvaranje deponije "Potočari" Huskići
3. Rješavanje problematike vodosnabdijevanja grada i prigradskih naselja.

Iskreno se nadamo i sve svoje kapacitete stavljamo na raspolaganje kako bi se u što kraćem periodu ova 3 prioritetna problema riješila, a što bi u konačnici za rezultat imalo poboljšanje kvaliteta življena naših građana.

LTK-INFO.COM