Svježe vijesti:

Općinsko vijeće izglasalo UO Doma zdravlja Lukavac, načelnik najavio sankcije


Na sjednici Općinskog vijeća Lukavac 17 vijećnika izglasalo je privremeni UO JZU Doma zdravlja Lukavac. Prema odluci, koju je predložio predsjedavajući Općinskog vijeća Lukavac, za predsjednika je izabrana Alena Bugić, a članovi su Rešad Šiljegović i Samir Bajrić.

Sjednica je bila organizovana na zahtjev 13 vijećnika koji su tražili zakazivanje vanredne sjednice.

Načelnik Općine Lukavac to je okaerakterisao kao nezakonito i najavio da će poduzeti radnje u skladu s tom činjenicom. Da su vijećnici ovime prekršili zakon potvrdili su i iz Stručne službe Općinskog vijeća i Pravobraniteljstva Općine Lukavac.LTK-INFO.COM