Svježe vijesti:

Lukavac dobio vozilo za potrebe Civilne zaštite


U sklopu projekta Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa (IDRM), koji finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u proteklih par mjeseci vršeno je prikupljanje podataka o postojećim ljudskim i tehničkim kapacitetima koji su na raspolaganju u trenutnim tipovima operativnih jedinica i službi za odgovor u BiH.

U Mapi puta su utvrđeni nedostatci u odnosu na opšte potrebe operacija odgovora na katastrofe u skladu sa međunarodnim standardima te identificirane potrebe za razvoja kapaciteta.

S tim u vezi, u Sarajevu je izvršena primopredaja dva terenska vozila civilnim zaštitama Lukavca i Zvornika.  Ceremoniji je prisustvovao i  načelnik Općine Lukavac Edin Delić sa saradnicima.

Vozilo će biti dodatno opremljeno, tako da će Civilna zaštita Lukavac, uz niz drugih elemenata, biti jedna od najopremljenijih i najorganizovanijih u BiH.

Više informacija možete saznati u video prilogu Edine Husović.(RTV Lukavac)
LTK-INFO.COM