Svježe vijesti:

Javna rasprava u vezi projekta „Zatvaranje i rekultivacija taložnica Bijelo more“


U skladu sa članom 36 i članom 37 Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine Federacije BiH, broj 33/3) obavještavamo javnost općine Lukavac o sljedećem:

-Privredno društvo Sisecam Soda Lukavac d.o.o. podnijelo je prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Sarajevo Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za projekat Zatvaranje i rekultivacija taložnica „Bijelo more“ na lokaciji Modrac. U tu svrhu dostavljen je Plan upravljanja otpadom i Studija uticaja na okoliš, vezani za pomenuti projekat.

-Javna rasprava zakazana je za 27.12.2018.godine sa početkom u 12:00h u prostorijama Sisecam Soda Lukavac, Prva ulica, broj 1.

Dokumentacija – Zahtjev i Studija uticaja na okoliš postavljeni su na web stranici FMOiT www.fmoit.gov.ba.

Primjedbe i sugestije dostavljaju se FMOiT, Marka Marulića, broj 2, 71000 Sarajevo, a rok za dostavljanje primjedbi je 09.01.2019.godine.

LTK-INFO.COM