Svježe vijesti:

GIKIL RASPISUJE 4 JAVNA KONKURSA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS


„GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“
D.O.O. LUKAVAC
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:

 1. ADMINISTRATOR ISO UPRAVLJANJA........................................................  1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 1. VS/VI stepen, tehničkog/društvenog/ekonomskog smjera,
 2. Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci,
 3. Poznavanje rada na računaru,
 4. Poznavanje engleskog jezika,
 5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
 6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (kopija diplome, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (03.12.2018. – 18.12.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

-----------------------------------------------------
Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženja


Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:


 1. ASISTENT SEKRETARA DRUŠTVA ........................................................  1 izvršilac


Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:


 1. VSS/VII stepen, završen Pravni fakultet,
 2. Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci,
 3. Poznavanje rada na računaru,
 4. Poznavanje engleskog jezika,
 5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
 6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.


Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.


Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.


Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (kopija diplome, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (03.12.2018 – 18.12.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:


„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
------------------------------------------------------------------------


Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženja


Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:


 1. MENADŽER ZA RIZIKE ...........................................................................  1 izvršilac


Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:


 1. VSS/VII stepen, završen Ekonomski  fakultet,
 2. Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci,
 3. Poznavanje rada na računaru,
 4. Poznavanje engleskog jezika,
 5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
 6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.


Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.


Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (kopija diplome, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (03.12.2018 – 18.12.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:


„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
--------------------------------------------------------------------------

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:

 1. RUKOVODILAC UPRAVLJANJA ISO ........................................................  1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 1. VSS/VII stepen, završen tehnički / društveni / ekonomski fakultet,
 2. Najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva u struci,
 3. Poznavanje rada na računaru,
 4. Poznavanje engleskog jezika,
 5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
 6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (kopija diplome, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (03.12.2018 – 18.12.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.