Svježe vijesti:

Četiri nova radna mjesta u GIKIL-u: Pogledajte uslove raspisanih konkursa


Na osnovu ukazane potrebe i povećanog obima poslova, Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) raspisuje JAVNI KONKURS za prijem četiri radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) mjeseca, sa mogućnošću produženja.

DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA – 2 izvršioca

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

VSS/VII stepen, završen Građevinski fakultet
Položen stručni ispit
Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci
Poznavanje rada na računaru
Poznavanje engleskog jezika
Organizacione sposobnosti i komunikativnost
Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju
DIPLOMIRANI ŽURNALISTA – 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

VSS/VII stepen, diplomirani žurnalista
Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
Poznavanje rada na računaru
Aktivno znanje engleskog jezika
Organizacione sposobnosti i komunikativnost
Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju
UPRAVNIK RJ ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ – 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

VSS/VII stepen, završen Saobraćajni fakultet
Najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci
Poznavanje rada na računaru
Poznavanje engleskog jezika
Organizacione sposobnosti i komunikativnost
Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju
Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (kopija diplome, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objave javnog konkursa (19.12.2018 – 26.12.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

LTK-INFO.COM